پست‌ها

جستجوی این وبلاگ

اکثرا شما شاید اطفالی را که داری لکه های سفید همراه با خشکی و پوستک شدن اند دیده باشید این حالت بنام pityriasis alba یاد شده و درافغانستان اکثرا بنام خشکی روی یاد میگردد . این حالت بیشتر در اطفال بین ۳ تا ۱۳ ساله دیده میشود در بهار و تابستان بیشتر میگردد تقریبا وقوعات انرا ۵ طفل در هر صد طفل گزارش داده اند. به تعداد یک لکه خشکی و یا لکه های متعدد بروز نموده و میتواند خود بخودی یک تا چند ماه  یعد ازبین برود و یا هم  دوام نموده و  ماها و حتی سالها دوام یابد کمترین طول دوام انرا یک ماه و بیشترین انرا ۱۰ سال گزارش داده اند . این حالت بیشتر در جلد صورت دیده شده اما در واقعات نادر میتواند در گردن و یا دستها هم دیده شود.با وجوداینکه همه اطفال را مصاب میسازد ام نزد اطفالی که جلد تیره داشته باشند بیشتر قابل دید میباشند علت لکه سفید خشکی چیست؟ علت واقعی ان به درستی معلوم نیست بعضی ها فکر میکند این حالت ناشی از التهاب خفیف جلد یا dermatitis است چنانچه این لکه ها در ابتدا سرخرنگ بوده و بعد از مدت محدودی بشکل لکه های سفید و پوستک دار تبارز مینمایند . تیوری دیگر در ایجاد
هنگامیکه ضد افتاب استفاده میکنید نکات آتی را مد نظر داشته باشید:  ۱. ضد آفتاب را انتخاب کنید که مطابق چربی و خشکی جلد تان باشد. ۲. ضد آفتابی استفاده کنید که SPF یا فکتور محافظت از شعاع آفتاب آن ۳۰ و یا بیشتر از آن باشد.  ۳. حد اقل ۱۵ تا بیست دقیقه قبل از معروض شدن به شعاع آفتاب ضد آفتاب تانرا استفاده کنید.  ۴. ضد آفتاب را به قدر کافی استفاده کنید معمولا برای اینکه جلد شما محافظه شود کریم ضد آفتاب را به طول دو بند انگشت و ضخامت کریمی که از دهنه تیوب خارج میگردد استفاده کنید. استفاده کمتر نمیتواند جلد تانرا از شعاع آفتاب محافظه کند. ۵ . ضد آفتاب را نه تنها در روی بلکه در دستها گردن و هر جایی که به شعاع آفتاب معروض میگردد استفاده کنید.  ۶. ضد آفتاب را حد اقل دو بار در روز (صبح و چاشت) و اگر تمام روز در شعاع آفتاب میباشید هر دو ساعت بعد استفاده کنید.  نکات مهم در استفاده از ضد آفتاب ۷. باید بخاطر داشته هیچ ضد آفتاب نمیتواند بصورت کامل جلد شما را از شعاع التراویولیت آفتاب محافظه کند اگر بیشتر در معرض شعاع آفتاب میباشد خصوصا بین ۹ صبح تا ۳ بعد از چاشت از کلاه، چطری، و عینک های آفتابی استفاده
لیزر یک نوع نورتقویه شده شده و پرانرژی است( light amplification by emission of radiation ) که به طول موجهای خاصی توسط ماشین های خاصی تولید میگردد طوری که این نور توسط ساختمنهای خاصی در جلد جذب گردیده و سبب تغیرات کیمیاوی و حرارتی در انساج خاص گردیده وبالاخره سبب تخریب آنها میگرددکه دراین جریان آ؟سیب به انساج مجاور ناچیز بوده و یا اصلآ موجود نمیباشد. کاربرد لیزر طبابت پیشینه  ۴۰  ساله دارد که در آن زمانها ازارگون و co2    لیزر استفاده بعمل میایمدولی فعلآ و دستگاههای جدیدتر که مؤثریت آن بیشتر و عوارض جانبی آن کمتر میباشد بمیان آمده است که جایگاه ویژه و وسیعی در درمان بیماری‌ها، پیدا کرده است. از آنجایی که در لیزر یک طول موج خاص استتفاده بعمل مییاید، فقط باعث داغ شدن و تخریب ساختمان‌های خاصی می‌شود. در حالی که افزایش حرارت در ساختمان‌های مجاور که حساس نیستند زیاد قابل توجه نیست. لذا با انتخاب لیزر مناسب و با دانستن ویژگی‌های نسجی می‌توان ضایعه مورد نظر را تخریب کرد در حالی که کمترین صدمه ممکن به ساختمان‌های مجاور آن وارد شود. ● کاربرد لیزر در امراض جلدی و زیبایی لیزر
فهرست مطالب سلامت جلد نیاز به مراقبت دارد و برای اینکه شما جلد سالم داشته باشید نیاز به مراقبت منظم جلد دارید اما کدام کارها لازم است تا صبح انجام دهید تا شادابی وسلامتی جلد تانرا حفظ کنید؟ ۱ .  نظافت جلد :  صبح اولین کاری را که انجام میدهید  شستن روی و یا وضو گرفتن است. شستن روی بهتر است با صابون یا فیس واشی که مناسب به حالت چربی و یاخشکی جلد تان باشد صورت گیرد. جلد تانرا به نرمی و ملایمت بشویید و با با آهستگی با فشار نرم رویپاک به جلد  خشک کنید نه با کشیدن خشن آن به جلد. ۲ . استفاده از مرطوب کننده:  اگر جلد خشک دارید از کریم مرطوب کننده استفاده کنید و اگر جلد تان چرب است میتوانید از تونر استفاده کنید. تا توازن چربی و خشکی جلد تان تنظیم گردد. ۳ . گنجانیدن میوه در صبحانه:  صبحانه تانرا خلاف انچه اکثرا عادت داریم با میوه و سبزی مکمل کنید. میوه و سبزی ها حاوی انتی اکسیدانت ها بوده و جلد را در مقابل زیانهای شعاع افتاب و ایجاد رادیکال های آزاد مقاومت میبخشد. ۴ . کریم ضد آفتاب استفاده کنید.  کریم ضد آفتاب را به تمام روی تان و همچنان گردن و دست تان چرب کنید تا بتواند جلد شما را
یکی از مشکلات جلدی که تداوی آن مشکل و ظهور دوباره آن بسیار زیاد شایع است لکه روی میباشد. به دلیل اینکه اولا لکه های روی به تداوی طولانی مدت (سه الی شش ماه ) نیاز دارد و از جانب دیگر معروض شدن به شعاع افتاب گاهی سبب برگشت دوباره لکه ها میگردد. کسانی که از لکه روی رنج میبرند اکثرا از تداوی لکه های شان راضی نمیباشند. این امر سبب میگردد اکثرا دوستان روبه تداوی های خودسرانه، استفاده از کریم های روشن کننده تجارتی و کمک خواستن از آرایشگاها و صالونهای به اصطلاح پاک سازی صورت بیاورند.  و اکثرا از دواهای استفاده کنند و یا برایشان توصیه شود که شاید سبب بهبود لکه بزودی گردد اما استعمال دوامدار چنین دوا ها میتوانند سبب مشکلات جلدی زیادی گردد که شمار محدود  از  آن قرار زیر میباشند. ۱ . موجودیت دواهای روشن کننده به غلظت بسیار بلند که خود میتواند سبب ایجاد لکه های بسیار سیاه گردد و هر قدر بیشتر استفاده گردد لکه ها تیره تر میگردند ( Exogenous ochronosis ) ۲ . موجودیت دواهای از گروپ استروئید  که اینها باز هم با مقادیر بسیار بلند موجود بوده و میتوانند سبب ایجاد جوانی دانه، رشد مو های اضافی،
تحقیقات نشان داده است که گلایکیشن یکی از اسباب مهم پیری جلد میباشد گلایکیشن یک عکس العمل کیمیاوی است که از سبب اخذ مقدار بیشتر شکر بوجود میآید همچنان معروض شدن به شعاع آفتاب و ایجاد رادیکال های آزاد نیز در پیری جلد سهیم میباشند . درصورت خوردن زیاد شکر گلوکوز با رشته های کولاژن الاستیک ترکیب گردیده.  و در اطراف این رشته ها تمرکز میابند این عکس العمل که  را بنام گلایکیشن مینامند. نهایتا رشته های فوق شکنند و سخت گردیده و وظیفه شانرا از دست میدهند. قابل تذکر است که رشته های کولاژن و الاستیک رول مهمی را در  شادابی و جوان بودن جلد داشته و تخریب و آسیب به این رشته ها سبب ایجاد چملکی های جلدی، افتادگی جلد و سایر علایم پیری جلد میگردد . گلایکیشن سبب چه میگردد؟ پیری زود رس 1 .   شادابیت جلد را کاهش میدهد . 2.   سبب افتادگی و آویزان شدن جلد میگردد . 3.  سبب ایجاد چملکی های جلدی و سایر علایم پیری جلد میگردد . چگونه میتوان از ایجاد عکس العمل گایکیشن جلوگیری نمود؟ این عکس العمل را نمیتوان بصورت کامل قطع نمود اما با داشتن رژیم غذایی م
شکنندگی ناخن   یک از امراض ناخن است که در آن ناخن ضعیف شده، به آسانی شکسته و ممکن خطوط طولانی در صفحه ناخن ایجاد گردد این حالت از نظر طبی بنام  Onychorrehxis  یاد میگردد . چرا ناخن ها میشکند عواملی که سبب   شکنندگی ناخن   ها میگردد کدامها اند؟ ۱ .  فقر غذایی و کمبود ویتامینها: یکی از عوامل شکنندگی ناخنها فقر غذایی و کمبود ویتامین ها میباشد ویتامینها گروپ بی فولیک اسید و بیوتین و منرالهایی چون جست و سلنیوم، آهن در رشد ناخنها زیاد رول داشته و کمبود اینها سبب شکنندگی ناخن میگردد. باید خاطر نشان ساخت کمبود کلسیم در ایجاد شکنندگی ناخن برخلاف عقیده عمومی رول زیادی ندارد . ۲ .   تماس بیشتر به آب، صابون و یا سایر مواد شوینده(مایع ظرف شویی،پودر لباس شویی، شیشه پاک کن وایتکس ….) ۳ .  خشکی جلد و عدم استفاده از کریم های مرطوب کننده به ناخن ها ۴ .  مرض عدم کفایت یا کم کاری غده تایراید( هایپوتایرویدیزم ) ۵ .  بی اشتهایی عصبی و بیماری پرخوری یا بولیمیا ۶ .  ضربه به ناخن فعالیت فیزیکی و جویدن ناخن  ۷ .  بیماری های پسوریازس و لیکن پلانوس 
پوست ریزی یا گوشتک شدن جلد اطراف ناخن   یکی از حالات شایعی که  در  فصول خشک خصوصا خزان و زمستان در افغانستان دیده میشود پوستک شدن یا به قول عام گوشتک شدن جلد اطراف ناخن میباشد .     عواملی که سبب گوشتک شدن ناخن میگردد کدامها اند؟ ۱ . این حالت میتواند یک مشکل عادی به سبب استفاده بیشتر از مواد شوینده مانند صابون، پودر لباس شویی، مایع ظرف شویی و غیره و حتی استفاده بیشتر از آب باشد درین صورت جلد ناخنها پوستک  پوستک شده ولی خارش و سوزش موجود نبوده و یا  میباشد. ۲ . حالات دیگری که میتواند سبب گوشتک شدن حتی کفیدگی جلد اطراف ناخن و انگشتان گردد اکزیما یا حساسیت های جلدی میباشد که به سبب تماس با مواد حساسیتزا و یا مواد مخرش ایجاد میگردد و  میتواند همراه با خارش سوزش و آب زدن بوده و در. حالات شدید سبب کفیدگی جلد انگشتان گردد.   ۳ . جلد بعضی افراد بصورت ارثی خشک میباشد حالاتی که بنام  Xerosis  و همچنان  Ichthyosis  یاد میگردد در چنین حالات نیز گوشتک شدن ناخنها بیشتر دیده میشود.  ۴ . هایپوتایرویدیزم یا کمکاری غده جاغور حالت دیگریست که سبب خشکی جلد گردیده