جستجوی این وبلاگ

لایه برداری یا پیلینگ ( peeling)


یک از میتود خوب تداوی امراض جلدی عبارت از لایه برداری کیمیاوی میباشد که در این طریقه مواد خاص بالای جلد توسط متخصص جلدی تطبیق گردیده و سبب میشود تا جلد  ناحیه بشکل پوسته پوسته جدا گردد در این تداوی از اسیدهای میوه یی مانند گلایکالیک اسید، لکتیک اسید ، ترایکلورواستیک اسید، ماندلیک اسید، جسنر سلوشن و غیره با غلظت های مختلف استفاده بعمل مییاید.
 درنتیجه این عمل ترمیم دوباره جلد صورت میگیرد پروسه نرمیم جلد توسط انقسام مجدد حجرات تولید رشته های کلاژن و الاستیک صورت میگیرد ولی تولید کولاژن و الاستیک بیشتر از اندازه ی که قبلا وجود داشت  صورت گرفته که این عمل سبب میشود تا چین و چروک  جلدی از بین برود ضمنآ لکه های جلدی بشکل پوسته پوسته جدا گردیده و وسبب  میگردد تا از یک جانب لکه ها برطرف گردد و از جانب دیگر نفوذ ادویه که جهت تداوی بعد از لایه برداری توصیه میگردد  بیشتر گردیده و موثریت آن را افزایش دهد درنتیجه جلد دارا شفافیت بیشتر گردیده و چین و چروک جلدی از بین میرود
 همچنان این عمل سبب میشود تا لکه های جلدی زایل گردد البته لایه برداری به اعماق مختلف صورت گرفته که هر قدر لایه برداری عمیق صورت گیرد نتایج آن بهتر بوده ولی با وجود آن اختلاطات تداوی نیز  بیشتر میباشد که عبارت اند از لکه های جلدی میباشد. ولی درصورت لایه برداری سطحی میزان بوجود آمدن اختلاطات کمتر بوده و لی نتایج تداوی نسبت به لایه برداری عمیق کمتر محسوس میباشد که خوشبختانه با تکرار عمل لایه برداری سطحی میزان موثریت تداوی بالا رفته و همزمان میزان عوارض جانبی آن کاهش میابد که امروز اکثر متخصصین امراض جلدی لایه برداری سطحی را بیشتر بکار میروند البته در بعضی افراد نتایج تداوی درامتیک یا غیر قابل پیشبینی بهتر بوده در حالیکه نزد عده دیگر چندین تداوی لازم است تا چنین ننتایج بدست آید. امراضی که با پیلنگ تداوی میگردند عبارت اند از لکه های قهویی جلد، لکه های حاملگی، لکه های پیری جلد و پیری جلد که از سبب تماس زیاد با آفتاب میباشد که شامل لکه های جلدی و چین و چروک جلد میباشد.


        
  

مراقبت قبل از لایه برداری
مریضان که تحت تداوی پیلینک قرار میگیرند با ید حد اقل پانزده روز قبل از تداوی تحت تداوی دوایی قرار گرفته و بعدآ در روز پیلینک هیچ کریم و یا مرهم در روی خود استفاده نکرده و در خانه رو را با آب و صابون شسته و نزد داکتر مراجعه نمایند البته در کلینیک داکتر معالج بعد از تطسیق دوا مریض را رخصت مینماید در یکی دو روز اول بعد از پیلینک ممکن مریضان از سوزش و سوزنک شدن جلد که تحت تداوی قرار 05;رفته شاکی باشند که البته شدت آن مربوط به عمق پیلینگ متفاوت بوده ولی بصورت عموم در پیلینک سطحی خفیف و در لایه برداری های عمیق شدت آن بیشتر میباشد ضمنآ لایه برداری سبب پوسته ریزی جلدی که تحت تداوی قرار دارد میگردد که این پوسته ریزی در صورت لایه برداری سطحی به شدت کمتر ولی در صورت لایه برداری عمیق با شدت بیشتر بوجود مییاید همچنان ناحیه تحت تداوی سرخ یا احواری گردیده که به عین ترتیب میتواند از اندک تا سرخی زیاد که بیشتر دوام مینماید فرق نماید
مراقبت های بعد از لایه برداری
مریضان بعد ار عمل لایه برداری باید از مواجه شدن به شعاع آفتاب خوداری نمایند و از استعمال صابون های مخرش و مواد آرایشی اجتناب نمایند که البته مدت آن نظر به عمق لایه برداری متفاوت بوده ولی بصورت عموم هرقدر مریض بیش پرهیز نماید نتایج تداوی خوبتر خواهد بود. همچنان استعمال ادویه یا کریم های توصیه شده به مدت زمان مناسب بعد از لایه برداری حتمی بوده و سبب موثریت بیشتر تداوی میگردد. مهچنان در صورت که لایه برداری سطحی صورت گرفته باشد لایه برداری های متکرر( سه الی چهار بار و يا بيشتر از آن ) لازم بوده  که هر دوهفته الي يك ماه بعد صورت میگیرد  مریضان بايد در هنگام معین جهت تداوی های بعدی مراجعه نمایند چنانچه در زمینه گفته شده است تداوی بیشتر موثریت بیشتر .
 کدام امراض توسط لایه برداری قابل تداوی اند:
امراضی که توسط لایه برداری قابل تداوی اند عبارت اند از چین و چروک ظریف جلدی؛ لکه های جلدی آفتابی، یا لکه های پیری، لکه های حاملگی، جوانی دانه و خشن شدن جلد که با افزایش سن بوجود آمده است میباشد.
عوارض جانبی: 
 لایه برداری عمیق داری عورض جانبی بوده که عبارت اند از ندبه های جلدی، لکه های جلدی و  سرخی جلد میباشد این عوارض بیشتر در اشخاصی که دارای جلد تاریک اند، اشخاصی که بعد از لایه برداری به آفتاب مواجعه شده اند و کسانی که به تشکیل ندبه مساعد میباشند بیشتر دیده میشود البته بوجود آمدن لکه های بعد از لایه برداری موقتی بوده و بعد از گذشت زمان از بین میرود . که خوشبختانه این عوراض جانبی با لایه برداری سطحی به حد اقل رسیده است و عمومآ لايه برداري سطحي بدون عارضه ميبياشد

نظرات

‏ناشناس گفت…
سلام از ساعت چند باز است تا ساعت چند
‏ناشناس گفت…
حذینه تداوی کنجتک با لیزر چه قدر میباشد
‏سلیمان گفت…
سلام من 30 ساله هستم در قسمت پیشانی من یک scare جراحی به اندازه 1.5×10cm وجود دارد آیا امکان دارد که جور شود

مطالب دلچسب بیشتر