جستجوی این وبلاگ

آدرس و تماس با ما


آدرس و تماس با ما:

شفاخانه جلدی و زیبایی آروین 

 چوک دهبوری کابل افغانستان 

شماره تماس:
0766005356
0766005357
0786005356

ایمیل: info@afghanskin.com

نظرات

Unknown گفت…
محترم
آیا در شفاخانه شما از بین بردن خال کوبی امکان پذیراست با استفاده از لیزر؟؟؟؟
Arvin skin hospital گفت…
بل خالکوبی در شفاخانه ما توسط لیزر و عملیه جراحی تداوی میگردد.

مطالب دلچسب بیشتر