جستجوی این وبلاگ

عملیات جراحی داغ سالدانه

#عملیات_ترمیم_داغ_سالدانه  
سالدانه یکی از امراض شایع پارازیتی جلد است که اکثرا بصورت مزمن سیر نموده و در صورت تداوی دیر هنگام، تداوی ناقص و یا تداوی نکردن سبب ایجاد داغ یا اسکار های نامطلوبی میگردد که زیبایی صورت تانرا از بین میبرد. حالا در شفاخانه جلدی آروین داغ سالدانه توسط متخصصین جلدی و  جراحی این شفاخانه به وجه احسن تداوی میگردد. 
     معمولا داغهای سالدانه که سطحی باشند و صرف تغیر رنگ و ناهمواری خفیف جلد موجود باشد با لیزر درمان میگردد. 
داغهای سالدانه که عمیق باشد توسط تزریق چربی ویا هم عملیه جراحی پلاستیک( در ویدیو ببینید) تداوی میگردد. 
     عملیات جراحی بین یک ساعت تا یک و نیم ساعت دوام نموده و خط عملیاتی کوشش میشود طوری انتخاب گردد که کمترین نشان و یا اسکار ان بجای مانده و  کوک یا بخیه بعد از روز هشتم برداشته میشود.
 در یکتعدادحالات بعد از ماه سوم جهت بهتر شدن  خط عملیاتی از لیزر های فراکشنال,  IPL و یا آر اف میکرونیدلینگ استفاده میگردد. تا خط عملیاتی به کمترین میزان بجا قابل دید باشد.  
#شفاخانه_جلدی_آروین 
#مرکز_تخصصی_تداوی_و_مراقبت_جلد 
#چهار_راهی_دهبوری_کابل

مطالب دلچسب بیشتر