جستجوی این وبلاگ

تداوی تخصصی لکه های جلدی

ما چگونه لکه های صورت را در کلینیکهای خود تداوی میکنیم؟
طوری که میدانید لکه های صورت یک حالت بسیار شایع است و عده کثیری از جوانان هم از خانمها و وقایع از آن رنج میبرند که از سبب عوامل مختلف بوجود امده اند و در بسیاری حالات استفاده از کریمها نمیتواند سبب بهبود چنین لکه ها گردد بخاطر حل این معضل کلینیک ما همیشه در تلاش آن بوده تا روش های روز دنیا را که امروزه در کشورهای اروپایی ، آمریکایی و آسیایی استفاده میشود استفاده 
نمایند.
  


لکه های صورت
این روشها کدام ها اند؟

۱لایه برداری
در روش دواهای که سبب حذف حجرات مرده جلد میگردند بالای جلد با غلظت مناسب و زمان معین تطبیق میشود که با زایل شدن حجرات مرده سطح جلد هم جلد ظاهر شفافتر و جوانتر را بخود گرفته و همچنان نفوذ دواهای ضد لکه را بیشتر میسازد و باین ترتیب سبب بهبود لکه های های جلدی میگردد.

 لیزر درمانی: .۲ 
این روش اگر چه برای تمام انواع لکه های جلدی استعمال نمیگردند ولی برای تداوی انوا ع خاص لکه های جلدی مانند لکه های نسکگ یا گنجتک و همچنان لکه های بعد از التهاب جلد و لکه های جوانی دانه استعمال میگردند در کلینیکهای ما جهت تداوی لکه های جلدی از لیزر فراکشنال، Nd yag و همچنان سیستم آی پی ال استفاده میگردد.

لیزر درمانی 


۳. مزوتراپی
زرق مواد روشن کننده جلد در طبقه سطحی جلد با استفاده ار ماشین مخصوص که تداوی خیلی جدید بوده و بر علاوه تداوی لکه های جلدی جهت تداوی ریزش مو ، داغ جوانی دانه و جوانسازی جلد هم استفاده میگردد.

مزوتراپی

یک میتود عالی جهت جهت جوانسازی جلد و تداوی جوانی دانه و لکه صورت

 میکرو درم ابریشن  .۲
در این روش با استفاده از ماشین میکرودرمابریشن لایه سطحی و یا حجرات مرده سطح جلد بصورت میخانیکی برداشته میشود الته که به سطح جلد تطبیق میگردد دارای ذرات الماس بوده که سبب جدا سازی حجرات مرده گردیده و توسط ماشین کش میشود. در تداوی لکه های جلدی و جوانی دانه که به تداوی دوایی نتیجه نمیدهد میتواند موثر باشد.


میکرودرمابریشن
میکرودرمابریشن جهت جوانسازی جلد و تداوی جوانی دانه و لکه صورت:
باید یاد آورد که جهت تداوی لکه های جلدی هیچ روش فوق به تنهایی موثر نیست باید در جریان تداوی های فوق دواهای که برایتان توصیه میگردد بصورت منظم استفاده کنید دل تانرا از شعاع آفتاب محافظه نمایید و شاید بهبود کامل لکه های سه الی شش ماه وقت را در برگیرد. و تداوی هر سه الی چهار هفته یکبار صورت میگیرد.

۵هایدراپیل:
 تکنیک جدید که صرف در شفاخانه جلدی زیبایی آروین مورد استفاده قرار میگیرد و از ماشینی که به با فشار آب را بالای جلد وارد نموده و با کشیدن دوباره آب با فشار بیشتر سبب جدا سازی حجرات مرده و انتقابل آن به ماشین میگردد همچنان سبب کاهش چربی جلد، پاکسازی عمیق جلد و کاهش لکه های جلدی میگردد. این روش سه الی چهار بار هر سه هفته بعد یکبار صورت میگردمطالب دلچسب بیشتر