جستجوی این وبلاگ

لكه روي

ملاسما (melasma) یا لکه روی: ملاسما یکی از اشکال شایع لکه های جلدی صورت یا روی میباشد که نزد مردها و خانمها بیشتر در سنین جوانی دیده میشود ولی وقوع آن نزد خانما بیشتر از آقایام میباشد عواملی که سبب بوجود آمدن چنین لکه ها میگردد قرار ذیل میباشد:

  در یک تعداد واقعات علت آن نا معلوم میباشد.
  مواجه شده به مدت طولانی به شعاع آفتاب
  استعمال مواد آرایشی با کیفیت پایین و تقلبی
  استفاده بعضی از دوا ها بصورت خوراکی یا تطبیق بالای جلد
  حاملگی و مصرف تابلیت های ضد حاملگی( ماسک حاملگی)
  قرار گرفتن به مدت طولانی به شعاع افتاب
  کمبود .یتامین B12 , فولیک اسید
  حساسیت جلد روی و حساسیت به آفتاب
 این لکه ها بیشتر نزد کسانی که جلد تیره تر دراند دیده میشود این اشخاص اکثرآ از تیرهتر شدن یا بوجود آمدن لکه های نصواری رنگ( تیره تر از رنگ نارمل جلد) رنج میبرند این لکه یشتر بالای بینی, گونه ها یا رخسار, پیشانی , زنخ, و اطراف لب ها بوجود مییایند ممکن یک نزد یک شخص این لکه ها یک ناحیه , دو ناحیه و چندین نواحی ذکر شده را مصاب سازد از همین سبب لکه های روی به اشکل ذیل طبقه بندی میگردد:
 1. قسمت مرکزی روی"( روی بینی , گونه ها, زنخ و پیشانی)
 2. شکل ماندیبولار ( لکه ها روی فک ) بوجود مییاید

3. شکل مالار( که صرف در رخسار بوجود مییاید) لکه های روی در صورت مواجه شده به شعاع آفاب و حاملگی تیره تر میگردد همچنان نظر به عمقی که لکه ها قرار دارند به انواع ذیل طبقه بندی میگردند
: • شکل سطحی ( اپید رمل) لکه مقابل تداوی بسیار خوب جواب میدهد و و تداوی آن برای مریض و داکتر قناعت بخش میباشد.
 • شکل عمیق( درمل) که این شکل تداوی در مقابل تداوی های موضعی کریمها اکثرآ مقاوم میباشد.
 • لکه های مرکب ( درمو اپیدرمل) که با تداوی به شکل نسبی پاک گردیده و لی کاملآ از بین نمیرود .
 برای تداوی لکه های روی از کریمها ی و ادویه خوراکی استفاده شده و نتایج ان نظر به عمق لکه ها متفاوت میباشد برای اینکه لکه های روی تداوی گزدد سه شرط عمده وجود دارد.
 1) عدم قرار گرفتن در معرض شعاع آفتاب
 2) استعمال منظم دوا
 3) تداوی طولانی مدت حد اقل تا سه الی شش ماه
خوشبختانه فعلآ برای بار اول در افغانستان در شهر کابل برای اولین بار میتود های جدید تداوی لکه های روی مانند لایه برداری , سایش جلد تداوی زرقی و استفاده از لیزر در موارد خاص در کلینیک ما صورت میگیردکه درواقعاتی که سایر اشکال تداوی مفید واقع نگردند نیز مفید میباشد.


            


         
کنجتک یا مگسگ ( نسککیک اصطلاح عام است که عبارت از بوجود آمدن لکه ها  کوچک متعدد در روی ,  دست ها و دیگر نواحی میباشد اما از نظر متخصصین جلدی و سبب بوجود امدن به دوگونه میباشد
افلید یا فرکل:
لکه های کوچک و نصواری رنگ میباشد که ابتدا نزد اطفالی که دارای جلد سفید رنگ موهای خرمایی, و چشمان آبی میباشند بوجود مییاید مرض عموما در سنین طفولیت آغاز گردیده و به مرور زمان پیشرفت مینماید علت بوجود آمدن چنین لکه افزایش فعالیت حجرات رنگساز جلد حین مواجه شده به مدت نسبتآ طولانی به شعاع آفتاب میباشد این لکه ها در فصل های بهار و تابستان تیره تر گردیده و در فصل زمستان کمرنگ تر میگردند.
جهت تداوی این لکه ها خوداری از مواجه شدن به شعاع آفتاب و استعمال کریمهای ضد آفتاب حتمی میباشد.
لنتیگو
 لنتیگو ساده: در مرض لنتیگو نیز  لکه های کوچک به اندازه 2 الی 5 ملیمتر بوجود مییاید که میتواند وجه یا روی د ست ها و سایر نوحی بدن را مصاب سازد فرق ان با فرکل اینست که بوجود آمدن آن به معروض شدن به شعاع آفتاب ارتباط نداشته و و در نواحی پوشیده و برهنه بوجود مییاید.و لی بیشتر در صورت بوجود مییاید اما میتواند  بشکل موضعی در یک قسمت بدن بوجود آید یا بشکل عمومی تما م جلد را مصاب سازد. علت مرض افزایش تعداد حجرات رنگساز جلد میباشد.
تداوی این لکه ایجاب خوداری از موجه شدن به شعاع آفتاب تطبیق کریمهای روشن کننده و درواقعات خاص استفاده از لیزر و لایه برداری را مینماید
لنتیگو خورشیدی : که بنام لنتیگوی سنی نیز یاد میشود و در نواحی معروض شده به شعاع آفتاب بوجود مییاید بیشتر در روی و دستها دیده شده و فرق آن با لنتیگوی ساده اینست که اندازه لکه های بزرگتر بوده و از 5 ملیمتر الی 2 سانتیمتر میرسد و در اشخاص که دارای جلد تیره تر باشند دیده میشود به دونوع است:
·         لنتیگوی خورشیدی جوانی : که در سنین پایینتر اغاز میگردد و حتی در آسترالیا به سبب آسیب طبقه اوزون مرض در سن 12 سالگی آغاز میگردد.
·         لنیگو خورشیدی پیری( Geriateric )  که در سنین پیشرفته بمیان مییاید.

مطالب دلچسب بیشتر