جستجوی این وبلاگ

خدماتمشوره در باره بهداشت جلد مو و ناخن 

تشخیص و تداوی امراض جلدی                        
لیزر مانی  


 •         موهای اضافی
 •          خالهای خدایی
 •          زخهای جلدی 
  سرخی و سوزش روی یا rosacea


 •          لکه تیره جلدی بدن
 •          خالهای سوزنی 
 •          جوانسازی جلد یا facial rejuvination
 •          مراحل اولیه سرطانهای جلدی
 •          سکار یا داغ های بعد از زخم ، جوانی دانه و سالدانه
         
زرق بوتاکس 


 •       جهت چین و چروک جلدی اطراف چشم و پیشانی
لایه برداری کیمیاوی


 •      جهت تداوی
 •      لکه های مقاوم روی
 •      داغ های جوانی دانه 
 •      جوانی دانه 
 •      جوان سازی جلد
     
جراحی برقی


 •      عملیات جراحی جلد با استفاده از ماشین الکتروکواتری

جراحی پلاستیک وزیبایی


 •      ترمیم داغهای سالدانه ، سوختگی و صدمات جلدی
 •      ازبین بردن چین وچروک جلدی یا فیس لفت
 •      جراحی بینی
 •      جراحی سوء اشکال ولادی ماه گرفتگی .....
 •      سرطانهای جلدی 

مطالب دلچسب بیشتر