جستجوی این وبلاگ

تداوی تخصصی مویرگهای جلدی Telangectasia

مویرگها جلدی telangectasia چیست؟ 
رشد و توسع غیر نارمل رگهای تحت الجلدی که قابل رویت باشند.مویرگها چرا بوجود می آیند؟ 
رشد مویرگها در جلد بنابر دلایل مختلفی بوجود می آیند که موارد زیر را شامل میشوند: 
۱. استفاده از کریمهای کورتیکواستروئید قوی مانند بتامتازون، کلوبتازول، هلوبتازول، مومتازون... در جلد روی 
۲. معروض شدن زیاد به شعاع افتاب خصوصا کسانی که جلد بسیار روشن دارند. 
۳. ارثیت 
۴. بدون دلیل واضح 
۵. امراض جلدی مانند روزاسیا، لوپوس اریتیماتوزیس، کوشینگ سندرم،  رادیو تراپی و کیموتراپی، 
۶. سگرت کشیدن 
کدام قسمت های بدن مصاب مویرگها میگردند؟ 
مویرگها در تمام قسمت های بدن میتوانند ایجاد گردند اما بیشتر در وجه بوجود می آیند. 
مویرگها چگونه به نظر میرسند؟ 
مویرگهای جلدی بشکل خطوط سرخرنگ و شبکه یی بیشتر در کناره های بینی، گونه و اطراف لبها دیده میشوند. نزد بعضی کسانی که مصاب روزاسیا باشند بر علاوه مویرگها سرخی روی و تورم نیز موجود بوده و مریضان از احساس گرم شدن جلد در هنگام مواجه شدن به حرارت زیاد، آفتاب و یا گرفتن غذا های تند و تیز شاکی میباشند. 
چگونه از مویرگها وقایه کنیم؟ 
۱. همیشه از شعاع آفتاب به قدر کافی استفاده کنید. 
۲. از کریم های خود سرانه استفاده نکنید. 
۳. اگر مویرگهای خفیف دارید باز هم با متخصص جلدی تان مشوره کنید. تا دوا های وقایعی برای تان توصیه گردد و از بزرگ شدن مویرگها جلوگیری بعمل آید. 
تداوی: 
برای تداوی مویرگهای جلدی میتود های مختلف تداوی وجود دارد. 
۱. سکلوتراپی یا زرق موادی که سبب مسدود شدن مویرگها میشود یکی از تداوی های خوب بود اما از آنجاییکه گاهی سبب آمبولی های ریوی و حتی مغزی میگردد. کمتر استفاده میگردد. 
۲. استفاده از لیزر نیز یکی تداوی های خوب مویرگهای جلدی میباشد. اناد از آنجاییکه موثر ترین لیزر برای تداوی مویرگهای جلدی PDL است و در بسیاری از مراکز جلدی موجود نمیباشد. 
۳. استفاده از کواتری و ماشین RBS یکی از میتود های از میتود های عالی تداوی مویرگهای جلدی میباشد. 
درین میتود که با داخل نمودن سوزن ها مستقیما به مویرگها داخل گردیده و رگها را توسط امواج برقی تخریب مینمایند. 
این میتود برای اولین بار در شفاخانه جلدی زیبایی آروین با بهترین استاندارد و توسط متخصصین ورزیده جلدی زیبایی اجرا میگردد. 
و در یک بار بیشتر از ۸۰ فیصد مویرگها از بین رفته و دوباره عود نمیکنند. 
این طریقه بدون درد اجرا میگردد و قبل از عمل معمولا کریمهای بیحس کننده در جلد استفاده میگردد. 

مطالب دلچسب بیشتر