جستجوی این وبلاگ

تداوی تخصصی مو های اضافی در کابل

موهای اضافی چیست؟  
Hirsutism 
به حالتی گفته میشود که رشد مو ها نزد یک خانم  بشکل  مردانه صورت گیرد و در جا های که نزد خانمها مو نمیباشد مو رشد نمایند. اما رشد مو بصورت وسیع در تمام بدن و یا نواحی خاص که بشکل مرد ها نباشد بنام پرمویی یاد میگردد. 
چرا مو ها اضافی رشد میکند؟ 
۱. استفاده از کریم های روشن کننده تجارتی و کریم ها استرویید.
۲. دوا های خوراکی که برای تداوی امراض مختلف التهابی مصروف میگردند مانند کورتیکواستروئید ها و سایکلوسپورین.
۳. مرض سیست تخمدان یا PCOS ( Polycyclic ovary disease) هیپرپلازا غده فوق الکلیه.
۴. رشد مو بشکل ارثی یا فامیلی 

چگونگی رسیدگی متخصصین جلدی زیبایی شفاخانه آروین به تشخیص و تداوی مو های اضافی؟ 

تشخیص: 

با وجود اینکه رشد مو ها در روی، قفسه سینه، پشت و یا ناحیه پایینی بطن نشاندهنده مو اضافی است اما بخاطر تشخیص اینکه چه عاملی سبب رشد مو های اضافی گردیده اند نیاز به تاریخچه دقیق مریض و معاینات لابراتواری و التراسوند داریم.
تاریخچه معمولا در برگیرنده معلومات در باره تاریخچه فامیلی و موجودیت سایر افراد در فامیل که از رشد مو های اضافی رنج میبرند،  استفاده از دوا های موضعی یا کریم ها دوا های خوراکی، نظم و مدت عادت ماهوار و یا بدنظمی و کم بودن یا زیاد بودن عادت ماهوار و موجودیت سایر امراض میباشد.


رفع مو های اضافی توسط لیزر

معاینات لابراتواری

معمولا معاینات لابراتواری صورت گرفته و در صورتیکه مشکلات هورمونی موجود باشد تداوی دوایی نزد مریض صورت میگیرد.  

معاینات تلویزیونی

در معاینات تلویزیونی یا التراسوند مشکلات تخمدان خصوصا سیست های تخمدان، بزرگی غده آدرنال و سایر  مشکلات داخلی مورد مطالعه قرار گرفته و در صورت موجودیت مشکل تداوی میگردند. 

متخصصین جلدی شفاخانه جلدی زیبایی آروین چگونه موهای اضافی را تداوی مینمایند؟  

۱. در صورت موجودیت مشکلات هورمونی به رفع این مشکلات توجه شده و تداوی دوایی شروع میگردد.  
۲. در صورتیکه مشکلات سیست تخمدان موجود باشد با مشوره متخصص نسایی ولادی تداوی سیست تخمدان شروع میشود. 
۳. لیزر درمانی : معمولا برای تداوی  مو های ضخیم و درشت لیزر درمانی بهترین انتخاب خواهد بود. هر قدر موها ها ضخیم و پر رنگ و جلد روشن تاثیرات لیزر بیشتر میباشد لیزر هفت بار هر یک تا سه ماه یکبار صورت میگیرد. 

مطالب دلچسب بیشتر