جستجوی این وبلاگ

زخهای جلدی

زخ جلدی چیست و چه انواعی دارد؟
زخ جلدی رشد غیر نارمل و  غیر سرطانی حجرات جلد به علت انتان ویروسی در طبقه  فوقانی جلد با غشاهای مخاطی میباشد. ویروسهایی كه باعث به وجود آمدن زخ جلدی  می‌شوند مربوط به خانواده‌ای از ویروسهای به نام  human papillomavirus پاپیلومای ویروس انسانی هستند.

شکل یك زخ جلدی  بستگی به محل مصابیت آن دارد. زخ جلدی  معمولا همرنگ جلد بوده و در تماس  درشت  میباشند اما گاهی هم می توانند صاف و هموار باشند. انواع مختلف از زخ جلدی  وجود دارد كه عبارتند از: زخ جلدی های هموار plane wart، زخ های جلدی  كف پا plantar warts ، ، زخ های جلدی تناسلی. Genital warts 

زخ جلدی  معمولی:common warts  

این نوع زخ جلدی  معمولا اطراف ناخن، روی انگشتان و پشت دست دیده می شوند. این نوع زخ ‌بیشتر در نواحی‌ای كه در جلد خراشیدگی ایجاد شود مثلا به تعقیب جویدن ناخنها یا كندن گوشه های ناخن به وجود می‌آیند.زخ جلدی ‌های پا :
این زخ جلدی كه معمولا در كف پا ایجاد می‌شوند و اگر به تعداد زیاد و بشکل گروپی  به وجود ‌آیند بنام  زخ جلدی موزایک مانند یاد  می‌شوند. بیشتر زخ جلدی های كف پابر عکس زخ جلدی های معمولی به سمت خارجی جلد برجستگی نیافته بلکه بداخل  نفوذ مینمیاند. زیرا فشار حاصل از راه رفتن روی كف پا، باعث صاف و هموار شدن آنها شده و آنها را به داخل جلد فشار می دهد. در سطح این نوع زخ ها اكثرا نقاط سیاه رنگی  دیده می‌شود كه همان رگهای  خونی است كه تغذیه آنها را به عهده دارند. 
زخ جلدی های كف پا ممكن است دردناك باشند.

زخ جلدی های هموار :
این زخ جلدی ها نسبت به سایر انواع  زخ جلدی  كوچك تر بوده، سطحی هموارتر دارند و اكثرا به تعدا زیاد دیده می‌شوند (۲۰ تا ۱۰۰) . ممكن است هر جایی از بدن را مصاب كنند ولی در كودكان و نوجوانان بیشتر روی صورت به وجود می‌آیند. این زخ جلدی ها در بزرگسالان بیشتر اوقات در آقایان، در نواحی رویش ریش پیدا می‌شود. احتمالا صدمه دیدن جلد هنگام تراشیدن موهای آن ناحیه علت ایجاد این پدیده است.


زخ جلدی  تناسلی
:
این زخ جلدی  ها شكل شایع نگران كننده ای در بالغین به شمار می روند و اكثرا كوچك و لشم هستند. ولی می‌توانند باریك و طویل  هم باشند. این زخ جلدی ها نرم بوده و برخلاف بقیه زخ ها ی جلدی درشت پوستک پوستک نیستند. زخ های جلدی تناسلی ممكن است، داخل مهبل یا عنق  رحم در خانمها، اطراف معقد و یا داخل ریکتوم را مصاب كنند. 
ویروس‌هایی كه عامل زخ جلدی های تناسلی هستند به ندرت باعث زخ جلدی های دست یا پا می‌شوند، ولی می‌توانند باعث بوجود آمدن زخ جلدی هایی در دهان شوند. به نظر می‌رسد زخ جلدی های تناسلی با سرطانهای ناحیه تناسلی عنق رحم اختلاط دهد که اکثرآ نزد خانمها بدون موجودیت زخ جلدی  های ناحیه تناسلی بوحود مییاید.

زخ های جلدی تار مانند :
معمولا این زخها طویل و تار مانند بوده  به سرعت رشد و انکشاف و انتشار نموده وبیشتر در روی صورت مردهای که ریش شان را میتراشند، در اطراف دهن و چشمها دیده میشوند یا در نواحی رویش ریش دیده میشوند.
علت مصابیت به زخ جلدی  چیست؟
زخ جلدی ها می‌توانند از شخصی به شخص دیگر یا از یک شخص از یک زخ جلدی  به سایر نواحی جلد وگاهی بطور غیر مستقیم از طریق وسایل آلوده منتقل شوند. از اولین تماس با ویروس تا زمانی كه زخ جلدی  آنقدر بزرگ شود كه با چشم قابل دیدن باشند، معمولا چندین ماه طول می‌كشد. خطر مصابیت به زخ های جلدی دست، پا و زخ های جلدی هموار كم است. 
به نظر می‌رسد كه زخ جلدی های تناسلی قدرت بیشتر سرایت را  داشته باشند. بنابراین لازم است تدابیری به كار برده شود كه از انتقال زخ جلدی های تناسلی از مریض به همسر او جلوگیری شود. 
برخی از مردم، به علت ضعف سیستم معافیتی  نسبت به این ویروس، هر بار كه با ویروس زخ جلدی  تماس جلدی داشته باشند مبتلا به اندفاعات جدید می‌شوند. اگر جلد به هر شكل آسیب ببیند، ویروسها راحت تر زخ جلدی  ایجاد می‌كنند. 
به همین دلیل كودكانی كه ناخن خود را می جوند یا گوشه‌های ناخن خود را می‌كنند بیشتر مبتلا به زخ جلدی  می‌شوند، برخی نیز بیشتر از بقیه مبتلا به زخ جلدی  می‌شوند. همچنین بیمارانی كه سیستم معافیتی  ضعیفی دارند بیشتر مستعد انتان با ویروسهای زخ جلدی  هستند.

متخصصین جلدی زخ جلدی  های جلدی را چگونه تشخیص میدهند؟
معمولآ زخ جلدی های جلد توسط دیدن مستقیم زخ جلدی  تشخیص داده میشوند.

ضرورت درمان زخ جلدی  تا چه اندازه است؟ 
در كودكان، معمولا زخ جلدی ، بدون درمان و پس از طی دوره‌ای چند ماهه تا چندین ساله بهبود میابد. با این وجود، از آنجا كه احتمال گسترش زخ جلدی  به سایر نواحی بدن فرد مبتلا و یا انتقال آن به افراد دیگر وجود دارد، تدوای زخ جلدی  باید صورت گیرد.
بویژه هنگامی كه زخ جلدی های باعث ناراحتی یا درد شوند، درمان ضروری میباشددر زخ های جلدی تناسلی مزمن، احتمال ابتلا به سرطان جلد تا حدودی افزایش پیدا می‌كند
همچنین در خانمهای مبتلا به زخ جلدی های تناسلی، احتمال ابتلا به سرطان عنق رحم بیشتر است. به همین دلایل، همه بالغین مبتلا به زخ جلدی  تناسلی باید تحت درمان قرار گیرند. تمامی خانمهای مبتلا به زخ جلدی  تناسلی حتی پس از درمان باید بطور منظم آزمون پاپ اسمیر را انجام دهند.

چگونه میتوان از زخ جلدی های جلد وقایه نموده و یا از انتشار زخ جلدی  های موجود جلوگیری کرد؟
·         اگر دوستان دارید که دارای زخ جلدی های جلدی میباشند زخ جلدی  انها را لمس ننمایید.
·      در صورتی که از حمام عمومی استفا ه مینمایید کوشش کنید از پاپوشهای عمومی استفاده نکرده و از سرپایی خود تان استفاده نمایید.
·         پاپوش خود را خشک نگهدارید زخ های جلدی پا در محیط مرطوب بیشتر منتشر میابد.
·         هرگز به کندن و خارش نمودن زخ جلدی های جلدی تان نپردازید
·         از لیف نمودن وکیسه نمودن ناحیه مصاب زخ جلدی  خودراری نمایید
·         اگر مصاب زخ جلدی  های صورت استید از تراش نمودن ریشتان بپرهیزید.
·         زخ جلدی  های ناحیه تماسلی دارای خطر بیشتر انتقال به همسر و  تحول به سرطانهای رحم را داشته که به به سرعت باید تداوی شوند.
·         ادویه توصیه شده تانرا مطابق توصیه داکتر معالج تان استفاده نمایید.

تداوی زخ جلدی های جلدی چگونه صورت میگیرد؟
در تداوی زخ جلدی های جلدی معمولآ از لیزر ، الکتروکواتری، کرایو تراپی، کانترادین،  پودوفیلین، لایه برداری کیمیاوی، ایموکویمود ( زخ جلدی های تناسلی) زرق موضعی بلیومایسن و مشتقات حاوی سلیسلیک اسید میتوان استفاده نمود.


مطالب دلچسب بیشتر