جستجوی این وبلاگ

طریق استفاده دوای خارشک یا اسکبیس

 اسکبیس یا مرض گال یا خارشتک یک مریض جلدی است که در افغانستان بسیار شیوع یافته و ساری می‌باشد که میتواند تمام اعضای یک فامیل را مصاب ساخته و متصف به خارش سراسری بدن است که شبانه بیشتر میگردد. بیشتر در لیلیه ها کمپ های نظامی و افراد دیپورت بوجود آمده و به فامیل های شأن سرایت میکند. برای تداوی ‌‌‌‌‌مرض اسکبیس از لوشن پرمترین PMT استفاده میشود. 

اینجا مراحل استفاده از پرمترین جهت درمان اسکبیس ( مرض خارشتک) را گام به گام شرح می‌دهد:گام ۱: قبل از استفاده از پرمترین، حمام بگیرید و جلد خود را به دقت خشک کنید.

گام ۲: پس از تکان دادن لوشن پرمترین (PMT)، آن را به طور کامل چرب کنید.

گام ۳: یک بوتل لوشن را یکبار به سرتاسر بدن خود، از گردن تا پا، شامل کف پا و بین انگشتان پا و مناطقی که علائم اسکابیس بیشتر دیده می‌شود، چرب کنید.

ویدیو های در باره خارشک یا اسکبیس گام ۴: لوشن را به جلد خود ماساژ دهید و به مناطقی که علائم اسکبیس را مشاهده کرده‌اید، توجه خاصی نمودن بیشتر چرب کنید. 

گام ۵: لوشن را به مدت ۸ تا ۱۴ ساعت روی جلد خود بگذارید. بهتر است لوشن را قبل از رفتن به خواب، بر روی جلد خود بمالید و آن را تمام شب بر روی جلد خود بگذارید.

گام ۶: پس از گذشت زمان توصیه شده، دوباره حمام بگیرید و لوشن را به طور کامل بشویید. لازم است بدن تان را با جانپاک جدید خشک کنید که یک هفته استفاده نشده باشد. یا هم بدن تانرا خشک نکنید. 

گام ۷: پس از درمان، لباس و بالشت خود را تعویض کنید. تمام لباس، بالشت،دوشک ، لحاف و حوله‌هایی که قبل از تداوی استفاده کرده‌اید را در آب جوش شسته و در حرارت بالا خشک کنید.

گام ۸: در صورتی که خارش شدید دارید، داکتر شما ممکن است کرم یا لوشن ضدحساسیت را برای تسکین علائم تجویز کند.

گام ۹: در برخی موارد بعد از استفاده از پرمترین، ممکن است به مدت چند هفته به نظر برسد که علائم خارشتک یا اسکابیس بهبود نیافته است، اما این معمولاً به دلیل انتقال دوباره مرض به شما می‌باشد. در این موارد، بهتر است با داکتر خود تماس بگیرید و به دقت دستوراتشان را دنبال کنید.

گام ۱۰: یک بوتل لوشن پرمترین(PMT) دوم را یک هفته بعد به عین شکل استفاده نموده و بار دوم لباس و بستره خواب تان را بشویید. 

گام ۱۱: تمام اعضای خانواده که با آنها تماس نزدیک دارید باید دوا را استفاده کنند چون اسکبیس ساری است و ممکن به آنها هم سرایت کرده باشد البته اسکبیس بعد از مصاب شدن شخص به مدت سه چهار هفته بدون خارش می‌باشد که سبب میشود بعد از تداوی شما از افراد مصاب بدون خارش که تداوی نکرده اند به شما دوباره سرایت نماید. 

همچنین، برای جلوگیری از انتقال اسکابیس به افراد دیگر، باید اقدامات وقایوی مناسبی را انجام دهید. به عنوان مثال، باید تمام لباس‌ها و پوشاک را با آب گرم و صابون شوید و به خشکی برسانید، تمام مواردی که با جلد بیمار در تماس بوده‌اند را بشویید، و از تماس مستقیم با افرادی که به اسکابیس مبتلا هستند، خودداری کنید.در نهایت، برای تداوی اسکبیس به بهترین شکل ممکن، بهتر است همیشه به دقت دستورات داکتر خود را دنبال کنید و در صورت بروز علائم ناخوشایند، به او اطلاع دهید.

مطالب دلچسب بیشتر