جستجوی این وبلاگ

تداوی داغ جوانی دانه با پانچ گرافت

پانچ گرافت یک تکنیک جراحی است که برای درمان داغهای عمیق جوانی دانه در جلد استفاده می‌شود. روش انجام آن به شرح زیر است:

۱. ابتدا صورت مریض پاک شده و با کریم موضعی ساحه مورد نظر  بیحس میگردد.

۲. از یک ابزار جراحی کوچک و گرد به نام "punch biopsy set" برای برداشتن انساج داغ جوانی دانه استفاده می‌شود. این ابزار پانچ با دقت در جلد در اطراف جای جوانی دانه قرار داده می‌شود و با چرخش نسج آسیب‌دیده برداشته می‌شود.

۳. سوراخ حاصله سپس با یک قطعه کوچک جلد که معمولاً از پشت گوش یا از منطقه‌ای که به راحتی قابل دید نباشد، پر می‌شود. گرفتن قسمت جلدی که برای گرافت استفاده می‌شود با دقت انجام می‌شود و با خیاطی‌های مناسب، قسمت جلدی در سوراخ قرار داده شده و ثابت می‌شود.

۴. سپس برای محافظت از محل گرافت شده، یک بنداژ استریل بر روی آن قرار داده می‌شود.

۵. در طی چند هفته بعدی، قسمت گرافت شده با جلد محیطی تلفیق خواهد یافت و داغ جوانی دانه بهبود میابد.

مهم است به‌یاد داشت که پانچ گرافت یک روش جراحی است و فقط باید توسط یک  متخصص جلدی یا جراح پلاستیک با تجربه در این تکنیک انجام شود. 


مطالب دلچسب بیشتر