جستجوی این وبلاگ

آنچه در باره پیس باید بدانید.

 آنچه در باره پیس باید بدانید: 

پیس


۱. پیس که به انگلیسی آنرا vitiligo (ویتیلیگو) میگویند مرض ساری نیست و از یک شخص به شخص دیگر سرایت نمیکند. 

۲. پیس در اثر تخریب حجرات رنگساز جلد بوجود می آید. نبود این حجرات درجلد سبب نبود رنگ‌در جلد و سفید شدن ناحیه میگردد. 

۳. پیس می‌تواند در ۳۰‌ درصد افراد بصورت ارثی از والدین منتقل گردد. 

۴. استرس و تشویش سبب شروع و‌ شدت مریضی پیس شده میتواند. 

۵. پیس بصورت لکه های کوچک کاملا سفید (شیری) شروع میشود و آهسته، آهسته بزرگتر شده و لکه های جدید بوجود می آید.  

۶. پیس در اکثر حالات  قابل کنترول و تداوی است ولی تداوی آن وقت‌گیر بوده و به حوصله مندی نیاز دارد. 

۷. نواحی که مصاب پیس می‌باشد باید از شعاع آفتاب محافظه شود اما اگر شما تحت تداوی باشید ممکن داکتر ‌معالج تان برای تان توصیه کند مدت محدودی نواحی مصاب پیس را آفتاب بدهید. 

۸. زخم شدن جلد سبب بوجود آمدن لکه های سفید در نواحی زخم شده میگردد ازین‌رو برای مصتبیت پیش توصیه میشود تا از مجروح شدن جلد خوداری کنند. 

۹. ارتباط خوردن ماهی، شیر و لبنیات با پیس افواه است و کسانی که مصاب پیس هستند هیچ پرهیز غذایی ندارند. 

۱۰. با مریضان پیس رویه مناسب داشته باشید از آنها دوری نکنید و از بین رفتن رنگ جلد را مانند از بین رفتن رنگ مو و سفید شدن مو تلقی نمایید. در هردو حالت حجرات رنگساز از بین می روند تفاوت در‌ محل این تغییر است در جلد سبب پیس و در مو سبب سفید شدن مو میگردد. 

برای معلومات مزید ویدیو‌را ببینیدمطالب دلچسب بیشتر