جستجوی این وبلاگ

خطوط کشش (پارگی جلدی) یا Stretch marks

خطوط کشش یا پارگی تحت ا لجلدی یا stretch  marks که اصطلاح طبی آن striae میباشد خطوط جلدی به رنگهای سرخ، بنفش یا سفید میباشند رنگ آنها نشاندهنده مدت ایجاد آنها بوده طوری در شروع سرخ بعد بنفش و در اخیر سفیدتر از زنگ جلد یا همرنگ جلد میگردند و زمانی ایجاد میگردند که جلد به کشش شدید معروض گردد بعد از ایجاد کشش شدید و دوامدار  طبقه درم جلد خاصیت الاستیکیت خود را ازدست داده و پاره می شود خطوط کشش بیشتر در بطن، رانها ، شانه ، پستان و باسن بوجود میایند.

ایجاد خطوط کشش نزد ورزشکاران
عواملی که سبب خطوط کشش میگردند عبارت اند از حاملگی، چاقی ،ورزشهایی ثقیل بدن سازی، استفاده از دواهای سترویید ی بشکل خوراکی و موضعی به شکل کریمها و به درجات کمتر در هنگام جوانی و رشد سریع قد ایجاد میگردد.


افزایش سریع قد سبب ایجاد چنین خطوط در جوانها میگردد
این خطوط معمولا در شروع به شکل سرخرنگ دیده شده که نشاندهنده مرحله فعال بودن ان میباشد به مرور زمان رنگ آن بنفش و بلاخره همرنگ جلد و یا کمرنگتر از جلد میگردد و با وجود اینکه رنگ آن تغیر میخورد و کمتر قابل دید میباشد اما پایینتر از سطح جلد نارمل میباشد و خطوط تقریبا فرورفته است که با مرور زمان تغیرات ناچیزی در عمق این خطوط ایجاد میگردد.

ایجاد پارگی تحت ا لجلدی در هنگام حمل
چطور میتوان از ایجاد خطوط کشش وقایه کرد؟
اگر در بسیاری حالات وقایه از خطوط کشش نا آگاهانه میباشد و شخص از وقوع آن بیخبر میباشد مانند خطوط طولانی که در پشت جوانان که در حالت  رشد سریع قد ایجاد میگردد و اکثرا نمیتوان از آن وقایه نمود اما نزد خانمهای حامله و اشخاص چاق استفاده از کریمهای مرطوب کننده و مساژ جلد میتواند تا حدودی از ایجاد خطوط کشش وقایه کند نزد ورزشکاران خصوصا بدنسازان اجتناب از استفاده از دوپینگ و دواهای هورمونی که جهت رشد سریع بکار میرود، پیشبرد ورزش تحت نظر استادان با تجربه و افزایش وزنه ها بصورت تدریجی میتواند در وقایه خطوط کششی  کمک کننده باشد.

خطوط کششی چگونه تداوی میگردند؟
تداوی خطوط کشی مربوط به مرحله ان میباشد در شروع وقتی شما متوجه ایجاد اولین خطوط میگردید  باید از ماساژ جلد و کریمهای مرطوب کننده استفاده کنید در حالاتیکه خطوط کشش ایجاد گردیده و سرخرنگ باشد متخصص جلدی دواهای به شما توصیه خواهد کرد تا از پیشرفت آن جلوگیری بعمل آید و وقتی خطوط بشکل همرنگ جلد و یا روشنتر و یا تیره تر از رنگ جلد گردد درین حالت کریمها سود چندانی ندارد و جهت تداوی آن میتوان از لیزر درمانی، کلاژن اندکش تراپی، لایه برداری و درمابریشن و مایکرودرمابریشن استفاده نمود. شفاخانه جلدی زیبایی آروین افتخار دارد تمام خدمات فوق را با استندرد بالا برای مریضان عزیز توسط متخصصین ورزیده جلدی زیبایی در شهر کابل عرضه مینماید.
مطالب دلچسب بیشتر