جستجوی این وبلاگ

فرط تعرق یا Hyperhidrosis Share Button

فرط تعرق چیست؟

فرط تعرق یک اصطلاح طبی است که به افزایش تولید عرق اطلاق میگردد.
تعرق یکی از وظایف عمده جلد است که در سرد ساختن عضویت هنگامیکه درجه حرارت محیطی بلند برود یا درجه حرارت داخلی وجود (فعالیت فزیکی،تب ، …) تعرق سبب سرد شدن وجود میگردد همچنان عرق در اطراح مواد نابکار از عضویت نیز تا اندازه یی رول دارد. وقتی شخصی از اندازه ضرورت بیشتر عرق کند به آن گفته میشود فرط تعرق دارد.
نزد اکثر اشخاص فرط تعرق میتواند یک یا دو ناحیه از جلد را مصاب سازد مثلا زیر بغل، کف دست،کف پا، روی و بینی در حالیکه سایر نواحی خشک میباشد نواحی فوق بیشتر تعرق نموده و حتی به اصطلاح آب میچکد.
فر تعرق معمولا سبب مشکلات روزمره گشته چنانچه فرط تعرق دستها میتواند سبب مشکلات در دست پرسی با دوستان ،کار با کمپیوتر و نوشتن گردد و فرط تعرق در زیر بغل سبب ایجاد علامه تعرق در لباس گردیده و سبب ناراحتی مریضان گردند همچنان فرط تعرق سبب مرطوب بودن بیشتر ناحیه گردیده و زمینه را برای انتانات یا مداخله میکروبها و فنگس ها بیشتر میسازد.
هنگامی که شما مصاب فرط تعرق باشید شاید شما حالات ویل را ملاحظه نمایید.
تعرق قابل ملاحظه: هنگامی که شما به هوای گرم مواجه نیستید، فعالیت فزیکی ندارید و کلا آرام نشسته اید اگر عرق میکنید پس شما مصاب فرط تعرق آید.
آیا تعرق در امور روزه تان مانند نوشتن  ار با کمپیوتر  قدم زدن ،  مداخله میکند و آیا فرط تعرق سبب نشانه عرق در لباس تان میگردد؟
آیا نواحی خاص بدن عرق زیاد مانع امور روزمره تان میشود: تان سفید رنگ شده و یا پوسته ریزی دارد؟
آیا نواحی خاص بدن تان به مدت زیاد مرطوب میباشد؟
انتانات جلدی: آیا در نواحی بدن که بسیار عرق میکند مصاب انتانات جلدی میگردید. شاریدگی بین انگشتان پاها و شاریدگی کشاله ران معمولا نشاندهنده انتانات فنگسی این نواحی از سبب فرط تعرق و رطوبت زیاد ناحیه میباشد.
فرط تعرق دو نوع میباشد که اگرچه باهم مشابه اند اما فرقهایی  هم از هم دارند.
مشکلات طبی داخلی که سبب فرط تعرق میگردند قرار ذیل است:
شکر
یخبردگی کف دست و پا
مرض نقص
صدمه به سر مانند تصادم
چاقی
فرط فعالیت غده تایراید یا مرض جاغور
و تومورها
فرط تعرق عمومی
درین حالت شخص متوجه میشود که:
۱. تمام بدنش عرق میکند
فرط تعرق در هنگام خواب : اگر شما متوجه فرط تعرق در حال خوابید باید با متخصص جلدی مشوره کنید.

فرط تعرق در حالت خواب در شروع جوانی بعد از یخ بردگی و با گرفتن دوا ها ایجاد میگردد.
هردو فرط تعرق موضعی و عمومی میتوانند سبب ت اضطراب و خجالت زدگی مصابین گردند . معمولا متعلمین از بلند نمودن دست در صنف و یا ملاقات با دوستان اجتناب میکنند و کسانی که فرط تعرق زیر بغل دارند چند لایه لباس استفاده میکنند و یا لباس های شانرا زود زود عوض می کنند.
تقریبا ۳ فیصد از اشخاص میتواند مصاب فرط تعرق باشد تحقیقات نشان داده است که اشخاص زیز بیشتر مساعد به فرط تعرق میباشند.
کسانی که اعضاء فامیل شان مصاب فرط تعرق است یا بود.
امراض داخلی که شخص را مساعد به فرط تعرق میسازند.
○. استفاده از دوا ها و مکمل ات غذایی که سبب فرط تعرق میگردند.
در صورتیکه یک یا دو ساحه بدن مصاب فرط تعرق بود شاید اعضا فامیل شخص نیز مصاب این حالت یاد.
فرط تعرق میتواند در هر سن و سالی شروع شود و معمولا در طفولیت و یا اوایل جوانی آغاز میگردد تمام نژاد ها را مبتلا میسازد و به اقلیم محیطی که زندگی نکنید ارتباط ندارد.
نکات مهم در تداوی فرط تعرق:
یا متخصص جلدی مشوره کنید متخصصین جلدی از محدو دوکتور آنی اند که فرط تعرق را تداوی مینمایند متخصصین جلدی به مشا میگویند شما مصاب کدام شکل فرط تعرق استید.
۲. از لوشن ها و سپری های ضد فرق antiperspirant استفاده کنید متوجه باشید که antideodurant
ها از ضد عرق ها فرق دارند چون ضد بو باعث کاهش بوی عرق میگردد انا عرق را کاهش داده نمیتواند.
روزنامچه تعرق و فعالیت هایی را که سبب تعرق میگردد تهیه کنید و حالاتی که سبب فرط تعرق تان میشود یاداشت کنید این کار سبب میشود تا شما عواملی را که سبب فرط تعرق میگردد شناسایی کنید که هم در اجتناب نمودن ازین عوامل در صورت امکان و هم در تداوی حالت تان مفید است.
حالاتی که سبب فرط تعرق میگردند عبارت اند از اضطراب، هوای گرم، و بعضی غذا ها میباشد. خوراکی ها و نوشیدنی های که سبب فرط تعرق میگردند عبارت اند از :
Monosodium glutamate (MSG).
Caffeine (chocolate, coffee, tea).
Hot sauce.
Spices such as curry or cumin.
Alcohol.
اگر پای شما زیاد عرق میکنند نکات زیر را مراعات کنید
در صورت امکان از چپلی استفاده کنید.
از بوتهای چرمی استفاده کنید تا جریان هوا صورت گیرد.
هر زمانی که ممکن بود بوت تانرا بکشید.
از یک بوت دو روز پشتسرهم استفاده نکنید به بوتهای تان اجازه بدهید قبل از پوشیدن دوباره کاملا خشک شود.
از جوراب های که عرق را جذب میکنند استفاده کنید.
جوراب های تانرا روزانه عوض کنید و یا هر زمانی که متوجه شدید مرطوب شده اند.
جوراب های تانرا بعد از هر بار پوشیدن بشویید و وقتی کاملا خشک باشند اسنفاده کنید.
دواهای ضد عرق را سه چهار شب متواتر استفاده کنید وفا آنرا بشویید و بعد از کنترول عرق هفته یک یا دوشب استفاده کنید.

مطالب دلچسب بیشتر