جستجوی این وبلاگ

سوالات متداول در باره جوانی دانه:

۱.چرا مصاب جوانی دانه میشوم؟
در سن جوانی با تولید هورمون های جنسی و رسیدن آن به غدوات چربی غدوات چربی ساز فعال گردید و نزد یکتعداد اشخاص تولید چربی بیشتر بوده جلد شان چرب میباشد از جانب دیگر بسته شدن قنات غده چربی صورت گرفته سبب تجمع چربی در داخل غده میگردد که این خود محیط مناسبی را برای رشد بکتری های P Acne ساخته و رشد بکتری ها صورت گرفته سبب ایجاد التهاب و تجمع حجرات التهابی در ناحیه گردیده جوانی دانه ایجاد میگردد.


بخار های جوانی دانه

۲. من حالا از جوانی گذشته ام مگر این پیر دانه است؟
نخیر جوانی دانه در اکثریت حالات با افزایش سن ازبین میبرد ولی در ۱۲ فیصد واقعات در ۲۵ سالگی و ۶ فیصد واقعات در ۴۵ سالگی هم جوانی دانه دیده میشود. ولی از آنجاییکه شیوع بیشتر در شروع جوانی دارد بنام جوانی دانه باد میشود.

۳. چرا من چند بار دوا از داکتر های مختلف دوا گرفتم ولی بخار هایم  خوب نشد؟

خوب بخار های جوانی به تداوی نسبتا طولانی سه تا شش ماه نیاز دارد و بعد از شفا یابی کاملا بازهم شما نیاز دارید که از فیس واش مناسب و یک ژل بصورت مستمر استفاده کنید تا جوانی دانه دوباره عود نکند. درصورتیکه جوانی دانه با درمانی ها معمولی بهتر نشود میتوان از لایه برداری کیمیاوی و میکرودرمابریشن استفاده شود نتایج بهتر دارد.

۴. میگفتند جوانی دانه بعد از عروسی از بین میرود .عروسی هم کردم اما بازهم چرا جوانی دانه خوب نشد؟

جوانی دانه هیچ ارتباطی با عروسی ندارد و لی با تولید هورمون های جنسی ارتباط داشته و عروسی تغیری در هورمون های جنسی وارد نمیکند.

۵.من روز چندین بار از صابون فیس واش و اسکرب استفاده میکنم اما باز هم جوانی دانه پشت ما را ایلا دادنی نیست؟

یک مفکوره غلط در باره جوانی دانه اینست که فکر میشود جوانی دانه از عدم حفظ الصحه خوب بمیان میاید در حالیکه جوانی دانه عوامل منحصر به خود را داشته و شستن بیش از حد ( بیشتر از دوبار در روز با صابون) اسکرب (بیشتر از یکبار در هفته) میتواند سبب تخریش جلد گردیده و جوانی دانه را تشدید کند.

۶. میگن پرهیز کن من هیچ چیز نمیخورم ( شیرینی، تندی، روغنی ، سرخ کرده ….) اما بخار های مه هیچ خوب نشد؟

باید بفهمید که عامل بخار های جوانی دانه غذا نیست بدین مفهوم که اگر شما پرهیز کنید جوانی دانه از بین میرود و اگر بد پرهیزی کنید جوانی دانه دوباره عود میکند. اما غذا میتواند دارای تاثیرات تشدید کننده بالای جوانی دانه داشته باشد و اگر شما متوجه شدید با اخذ غذای خاصی جوانی دانه شما تشدید میشود از خوردن آن پرهیز کنید. رول مواد غذایی در تشدید جوانی دانه قابل بحث بوده تحقیقاتی نشاندهنده رول آن در تشدید جوانی دانه بوده و تحقیقاتی هم آنرا رد نموده اند.

۷. چرا اگر بخارها را بکنم خوب میشود اگر نکنم یا جایش میماند یا هیچ خوب نمیشود؟

شاید چنین نباشد بخار های عادی جوانی دانه معمولا بصورت آهستگی بطرف خوب شدن میروند و در صورتیکه بخار های شما شدید نباشد هیچ داغ و یا اسکار آن بجا نمیماند  برعکس اگر شما جوانی دانه خفیف هم داشته باشد باشید کندن بخارها میتواند سبب ایجاد اسکار گردد در حالیکه حتی اگر بخار های جوانی دانه شدید را شما دستکاری هم نکنید شاید سبب ایجاد داغ یا اسکار آن گردد و نیاز به تداوی دارد و باید بصورت منظم تداوی گردد.

جوانی دانه در کهولت

۸
. آیا دانه را میتوان با لیزر تداوی نمود؟
اگر چه دراین اواخر از لیزر و IPL جهت تداوی جوانی دانه فعال استفاده شده و نتایج متفاوت را راپور داده شده زود است تا در باره موثریت   یا عدم موثریت لیزر در جوانی دانه فعال حرف زد اما از لیزر های گوناگون جهت تداوی داغ و یا اسکار جوانی دانه بصورت موفقانه استفاده بعمل آمده و نتایج آن قابل قبول میباشد.

۹. آیا تداوی جوانی دانه سبب رشد مو های اضافی نمیشود؟
قطعا تداوی که متخصص جلدی معالج تان برایتان توصیه مینماید سبب موهای اضافی نمیگردد. اما نزد بعضی دختر خانمها مشکلات نسایی مانند کیست های تخمدان موجود میباشد که هم سبب جوانی دانه شدید و هم سبب رشد مو های اضافی میگردد. از جانب دیگر استفاده از دواهای خودسرانه و یا با توصیه دواخانه و یا آنچه شما در اعلانات تلویزیونی میبینید ( در ظرف ۵ روز بخار،لکه ، و چین و چروک صورت تان را پاک مینماید) اکثرا داری مواد استروئیدی قوی میباشند که استعمال آن میتواند در شروع سبب کاهش سریع بخار های جوانی دانه گردیده ولی با مرور زمان سبب تشدید جوانی دانه و رشد مو های اضافی میگردد و عوارض حدی دیگری میگردند.
پس از کریمهای بتامتازون، بتنویت،  ترایمسینولون، فلوسینولون و کریمهای روشن کننده تجارتی هرگز برای تداوی جوانی دانه تان استفاده ننمایید.

۱۰. چرا وقتی من دوا ی جوانی دانه را استفاده میکنم صورتم حساسیت میکند؟ 
در اکثر حالات دوا های که در تداوی جوانی دانه استفاده میگردند مخرش میباشند و اگر شما دوا را به مقدار زیاد استفاده کنید سبب تخریش جلد گردیده و سبب پوسته ریزی خشک شدن جلد و سرخی و سوزش میگردد. جهت جلو گیری از این عارضه دوا ها را به مقدار کم چرب کنید، مدت کوتاه( یک تا دو ساعت) به جلد چرب نموده و دوباره صورت تانرا بشویید و یا یک شب درمیان استفاده کنید اما دوا ی تانرا کاملا ترک نکنید. در صورت تخریش جلد دوا را سه روز قطع و بعدا دوباره به مقدار کم شروع کنید.

۱۱. وقتی من دوا ی جوانی دانه را بالای بخار میزنم بخار در آنجا خوب میشود جای دیگر میبراید؟
شما باید دوا های جوانی دانه را به تمام صورت تان به مقدار کم استفاده کنید تا بخار های موجود را ازبین برده و از ایجاد بخار های جدید وقایه کند.

۱۲. چه مدت لازم است تا من نتایج خوب تداوی جوانی دانه را ببینم؟
معمولا جوانی دانه به تداوی طولانی مدت نیاز دارد و شما نتایج خوب تداوی را بعد از ۴ الی ۸ هفته شاهد خواهید بود. اکثرا جوانان بعد از استفاده یکی دوهفته دوا دلتنگ شده و دوا را ترک مینمایند که در عدم موفقیت تداوی رول بسزایی دارد شما باید دوا ی تانرا بصورت منظم استفاده کنید و حوصله داشته باشید تا خوب شوید.

۱۳. بهترین تداوی جوانی دانه چیست؟
جوانی دانه یک مرض جلدی است که دارای درجات مختلف از نظر شدت بوده و تداوی آن مطابق به شدت جوانی دانه تنظیم میگردد از همین سبب شاید یک رژیم درمانی نزد عده یی بهترین شیوه بوده و نزد سایرین کارامد نباشد از همین جهت متخصص جلدی شاید برای هر فرد رژیم تداوی مناسب به شدت مرض را تجویز نماید. 

۱۴. از کدام مواد آرایشی، ضد آفتاب و مواد بهداشتی جلد میتوانم استفاده کنم تا جوانی دانه ام زیاد نشود؟
کوشش کنید از مواد آرایشی و بهداشتی که دارای برچسب nonacnegenic و یا noncomedogenic باشد اسنفاده کنید همچنان مواد آرایشی، ضد آفتاب و مواد بهداشتی فاقد چربی یا nongreacy و یا oil free را انتخاب کنید.مطالب دلچسب بیشتر