جستجوی این وبلاگ

وقایه از مو خوره


علت اصلی ایجاد موخوره مراقبت نادرست مو ها و شستن بی رویه مو ها میباشد. در بوجود امدنموخوره عواملی چون؛ شستن نادرست موها، استفاده از شامپوی نامناسب، استفاده از اتوی موی، استفاده از مو خشک کن برقی، استفاده از مواد کیمیاوی راست کننده موهای چنگ، شانه نمودن موهای تر و رنگ نمودن موها رول دارند.
موخوره چگونه علاج میگردد؟
متاسفانه علاج مو خوره قطع کردن و کوتاه نمودن موهای ها بوده و هیچ تداوی موثر برای بهبود موخوره وجود ندارد. انا لازم است تا بعد از قطع نمودن موهای ها اقدامات لازمی عملی گردد تا موخوره دوباره ایجاد نگردد.
از ایجاد دوباره موخوره چگونه وقایه صورت میگیرد؟
هنگام شستن مو ها؛
۱. کوشش شود تا از شامپو مناسب به حالت خشکی و یا چربی جلد استفاده صورت گیرد.
۲. شامپو را بیشتر در جلد سر و کمتر در طول مو ها استفاده کنید.
۳. در یک هفته بیشتر از سه بار سر تان را با شامپو نشوئید.
۴. هر بار شستن صرف یکبار شامپو استفاده کنید.
۵. بعد از شامپو نمودن از کاندشنر مو   hair conditioners استفاده کنید.
۶. مو ها را هنگامی که تر باشد شانه نکنید.
۷. مو های تان را با جانپاک پیچیده و بگذارید آب موهای تانرا جذب نموده و خشک گردد.
۸. از مو خشک کن برقی خصوصا به حرارت بلند و دفعات زیاد استفاده نکنید و مو خشک کن را حد اقل به فاصله ۲۰ تا ۳۰ سانتی متر دورتر از مو های تان قرار دهید.
۹. از اتوی موی استفاده نکنید.
۱۰ . اگر از رنگ مو استفاده میکنید رنگ های تیره تر از رنگ اصلی موی تانرا انتخاب کنید. 

مطالب دلچسب بیشتر