جستجوی این وبلاگ

تداوی سرخی و سوزش روی

سرخی و سوزش روی که اصطلاح طبی آن Rosacea میباشد.  یکی از مشکلات شایع جلد روی میباشد. این عارضه بیشتر گونه ها یا عارض، بینی و بعضا تمام صورت و حتی چشم ها را مصاب میسازد.
سرخی و سوزش روی Rosacea
سرخی و سوزش روی 
مرض بصورت ابتدایی با یک احساس سوزش و سرخی موقتی روی شروع میشود که در هنگام معروض شدن به شعاع آفتاب، هوای گرم، گرفتن نوشیدنی داغ و استرس ایجاد میگردد. اما رفته رفته حالت پیشرفت میکند و سبب سرخی و سوزش دایمی روی میگردد و برعلاوه سرخی و سوزش روی مویرگها در سطح جلد  بمیان می آیند.
در واقعات پیشرفته مرض  سبب ایجاد بخار های سرخرنگ و بخار های چرکدار میگردد. نزد مرد ها این عارضه میتواند سبب بزرگ شدن بینی ، زنخ، پیشانی و گوشها گردد. 

عامل سرخی و سوزش روی چیست؟ 
سرخی و سوزش روی عوامل متعدد دارد اما مهمترین عوامل آن قرار زیر میباشند: 
۱. استفاده از کریم های ضد حساسیت در روی بدون مشوره داکتر. مثلا  کریمهایی که به گروه دوایی کورتیکواستروئید ها مربوط میباشند از نظر قدرت تاثیر متفاوت بوده و برای استفاده در روی ضعیفترین آن انتخاب میگردد.  کریمهای مانند؛ کلوبتازول،بتامتازون، ترایمسینولون، فلوسینولون باید در روی استفاده نگردند چون اینها از جمله کورتیکواستروئید های قوی و متوسط بوده استفاده آن در صورت عوارض جانبی شدید را ببار میآورند که یکی آن سرخی و سوزش روی است. 
۲. استفاده از کریم های روشن کننده تجارتی : بسیار یاز کریمهای روشن کننده  که متاسفانه در بازار های کابل بسیار زیاد بفروش میرسد حاوی مواد کورتیکواستروئیدی قوی میباشند که بزودی سبب روشن شدن جلد گردیده ولی متاسفانه عوارض شدیدی را بار میآورند مانند سرخی و سوزش روی، ایجاد بخار جوانی دانه، موهای اضافی، نازک شدن جلد، ایجاد مویرگها در جلد و ایجاد حالت اعتیاد گونه به استعمال چنین کریمها. 
پس اگر شما لکه صورت دارید بهتر است با متخصص جلدی مشوره کنید و از کریمهای روشن کننده تجارتی که در بازار بسیار زیاد و بنام های مختلف وجود دارند استفاده نکنید. 
۳. اچ پایلوری: میکروب استی که در معده سبب مشکلات معده میگردد و چندین مطالعه ارتباط این میکروب را سرخی و سوزش روی نشان داده است. و تداوی این حالت میکروبی نزد بعضی اشخاص سبب بهبود سرخی و سوزش روی هم گردیده است. 
۴. معروض شدن به آفتاب و عدم استفاده از کریمهای ضد آفتاب.  
چگونه از سرخی و سوزش روی وقایه کنیم؟ 
۱.  از استعمال کریم های خودسرانه و بدون مشوره داکتر در روی تان اجتناب کنید.
۲.  از شعاع آفتاب جلد تانرا محافظه کنید.
۳. اگر سرخی و سوزش روی دارید از رفتن به سونا، نشستن به نزدیک بخاری وو سایر منابع حرارتی دوری کنید.  
۴. از نوشیدن، نوشیدنی های داغ ماننده قهوه، چای، شیر... خوداری کنید. بگذارید سرد شوند بعدا بنوشید. 
۵. تشویش نکنید تشویش و هیجان سبب تشدید سرخی و سوزش روی میگردد.  

سرخی و سوزش روی در کلینیک جلدی زیبایی آروین چگونه تداوی میگردد؟ 
برای تداوی سرخی و سوزش روی در شفاخانه جلدی زیبایی آروین تداوی گام به گام پیشنهاد میگردد. 
۱. دریافت عامل سرخی و سوزش روی و تداوی و وقایه از حالت یاد شده. 
۲. تداوی دوایی سرخی و سوزش روی که باین منظور از دوا های مختلف خوراکی و موضعی استفاده میگردد. مدت تداوی در حدود سه ماه طول میکشد و سبب کاهش اعراض مانند گرم آمدن، سرخی و سوزش و ایجاد بخار ها گردیده ولی بالای مویرگها تاثیر خاصی ندارد. 
۳. لیزر درمانی سرخی و سوزش روی که معمولآ به سه الی چهار جلسه تداوی نیاز دارد و معمولا هر ماه یکبار تکرار میگردد.  که برعلاوه بهبودی سرخی و سوزش صورت میتواند بصورت قابل ملاحظه سبب کاهش مویرگهای جلد نیز گردد. لیزری که برای تداوی سرخی و سوزش صورت استفاده میگردد دارای عوارض جانبی شدید نبوده و لی جلد باید از شعاع آفتاب محافظه گردد. 

تداوی سرخی و سورش روی

مطالب دلچسب بیشتر