جستجوی این وبلاگ

استفاده از پی آر پی در داغ جوانی دانه

یکی از تداوی های خوب جلدی که در این اواخر  بسیار مشهور شده و موثریت قابل ملاحظه یی دارد پی آر پی است.


شما شاید بیشتر از استفاده پی آر پی برای تقویه مو و جلوگیری از ریزش مو شنیده باشید ولی کاربرد پی آر پی بسیار وسیع است و نتنها در بخش جلدی و ریزش مو استفاده میگردد بلکه در سایر بخش های  طبابت استعمال وسیع دارد. 
از پی آر پی در ارتوپیدی برای تداوی درد های مفصلی، مشکلات تخریبی مفصل و زخمهای غیر قابل التیام استفاده میگردد همچنان در طب دندان جهت تداوی  التهاب بیره ها استفاده میگردد. در بخش جراحی پلاستیک و زیبایی بعد از عملیات و ترمیم سریع جرحه نیز استفاده دارد. 
اما در بخش جلدی خصوصا در جوانسازی جلد و رفع چملکی های جلدی، شادابیت جلد، داغ های جراحی، سوختگی و جوانسازی جلد نیز  پی آر پی  استفاده وسیع داشته و تحقیقات متعدد دال بر موثریت این روش  تداوی است. 
پی آر پی از خون خود شخص تهیه میشود و بعد از استفاده به شکل زرقی و یا استفاده بعد از لیزر و میکرونیدلینگ سبب آزاد سازی فکتور های رشد میگردد، فکتور های رشد در جلد سبب تحریک فعالیت حجرات جلد مانند حجرات اپیدرم، حجرات رگهای خون و حجرات کولاژنساز گردیده سبب میگردد خون رسانی بهتر جلد صورت گیرد، حجرات اپیدرم بیشتر انقسام کنند و کولاژن بیشتر تولید گردد. 
اما در تداوی داغ های جوانی دانه پی آر پی به اشکال مختلف میتواند استفاده گردد که قرار زیر اند:
۱. بشکل زرقی در هر داغ جوانی دانه زرق میگردد.
۲. با استفاده از ماشین درماپن که دارای سوزن های باریک است ابتدا جلد ریز سوزن زده شده و بعدآ پی آر پی مالش داده میشود. 
۳. بعد از لیزر نمودن توسط لیزر فراکشنال پی آر پی به جلد مالش داده میشود. 
این تداوی هر یک تا یک و نیم ماه یکبار اجرا میگردد. و معمولا چهار تا شش جلسه تداوی نیاز است. موثریت این روش بستگی به مهارت داکتر معالج ،تهیه درست پی آر پی، تطبیق درست پی آر پی ، عمق داغهای جوانی و دفعات تداوی داشته و معمولا داغهای جوانی دانه ۷۰ تا ۱۰۰ فیصد از بین میبرد. 
هزینه پی آر پی ۳۵۰۰ تا ۵۰۰۰ افغانی میباشد. 

مطالب دلچسب بیشتر