نمایش پست‌ها از آوریل ۱۶, ۲۰۲۱

پست‌ها

جستجوی این وبلاگ

  متخصصین جلدی زیبایی شفاخانه اروین با روش های نوین درمانی جوانی دانه تانرا از شدیدترین حالت تا خفیف ترین حالت به بهترین وجه درمان میکنند.  بعضی عادتهای مراقبتی جلد را که می توانند جوانی دانه تانرا بدتر کنند.  آیا شما صادقانه جوانی دانه خود را درمان می کنید اما هنوز بخار های جدیدی را مشاهده می کنید؟  درین حالت معمولاً مراقبتهای جلدی که‌انجام میدهید می تواند مقصر باشد.  در اینجا 10 عادت مراقبت جلد را مطالعه می کنید که می تواند جوانی دانه تانرا بدتر کند و نکات متخصصان جلدی برای کمک به شما در تغییر این عادت ها.   10 عادتی را که باید ترک کنید.    1️⃣ هر هفته یا همین حدود ، دوای جدید جوانی دانه را امتحان می کنید.  این روش می تواند جلد شما را تحریک کند ، که می تواند باعث تخریش و تشدید بخار ها شود.  ‏   در عوض چه کاری باید انجام دهید:  برای درمان جوانی دانه وقت بگذارید.  شما  6 تا 8 هفته از محصولی استفاده کنید تا نتایج مطلوب آن بدست آید. جوانی دانه زود خوب نمیشود.  اگر تا آن زمان هیچ پیشرفتی مشاهده نکردید ، می توانید محصول دیگری را امتحان کنید.  پاک شدن کامل جوانی دانه  به طور کلی 3 تا 4 ماه