نمایش پست‌ها از ژانویهٔ ۴, ۲۰۱۳

پست‌ها

جستجوی این وبلاگ

ما همه می دانیم که یکی از دشمنان تمدن مدرن"آلودگی هوا "  میباشد .  در واقع هوای آلوده یک قاتل خاموش بوده که مسئول ایجاد بیماری های مختلف که بسیاری از آنها نیز کشنده است میباشد. تعداد بسیار کمی از ما در مورد تاثیرات دقیق هوای آلوده بر ارگانهای خاص ما آگاهی داشته باشیم . متاسفانه افغانستان با وجود اینکه یک کشور صنعتی نیست و مانند سایر کشورها هوای آلوده بیشتر مسول فابریکه ها و کارخانه های صنعتی نمیباشد اما نبودن ساحات سبز خصوصآ در شهر ها، تورید تیل، گاز و سایر مواد محروقاتی بی کیفیت و تسخین منازل با مواد محروقاتی مانند تیل ، ذعال سنگ ، چوب و حتی مواد پلاستیکی ، نبودن برق و استفاده از جنراتورها و سایر ماشین های دیزلی و بالاخره موجودیت وسایل نقلیه کهنه سبب ایجاد آلودگی شدیدهوا گردیده و پایتخت افغانستان را یکی از آلوده ترین شهر های دنیا ساخته است.که متاسفانه هوای آلوده کابل را اکثرا به سونامی خاموش تشبیه نموده اند و گفته میشود دهها تن از باشندگان شهر جانهای  خودرا از سبب آلودگی هوا از دست میدهند.  از جانب دیگر عدم موجودیت سیستم کانالیزاسیون موجودیت سرکها و کوچه های خا
www.facebook.com/doctor.rfabid در مناطقی مانند افغانستان که آب و هوای خشک دارند به دلیل کمی رطوبت هوا و باد و خصوصآدر موسم خزان وزمستان به تدریج آب جلد کاهش یافته و خشک می گردد. پا ها و خصوصآ جلد پا های وظیفه سنگینی را بدوش دارند که عبارت است از برداشتن وزن عمومی بدن یک شخص میباشد و برای اجرا نمودن درست این وظیفه جلد کف پا ها ضخیمتر از جلد سایر نواحی میباشد هرقدر جلد ضخیم باشد خاصیت الاستیکی یا کششی جلد کاهش میابد جلد ضخیم در صورتیکه خشک گردد بسیار کشنند گردیده و در اثر فشار ی که از سبب تحمل وزن بدن بان وارد میگردد سبب ترگیدگی آن میگردد. افرادی که به دلیل شغل، سرگرمی و یا ورزش زمان های طولانی تری را در هوای باز می گذرانند و افراد اضافه وزن بیشتر با این پدیده ی جلد ی مواجه می شوند.خشکی پا و خصوصاً کف پا در ناحیه پاشنه، بیشتر در خانمهای خانه دیده می شود که روزها در منزل بدون جوراب و با پای برهنه، تردد می نمایند و به همین دلیل خشکی جلد پا از شکایات عمده ی بانوان است. خانم هایی که عادت به شستشوی مداوم پاها دارند، به طور کامل و با دقت پاها را خشک نمی کنند و از کرم های مرطوب کننده و چرب کنن