نمایش پست‌ها از آوریل ۲۳, ۲۰۲۳

پست‌ها

جستجوی این وبلاگ

 " ویژگی‌های کلیدی جلد سالم که بنام هفت S سلامت جلد skin health 7s مشهور اند، علایمی اند که در جلد دیده میشوند و نشاندهند سلامت کامل جلد می‌باشند این علایم شامل:   ۱. صاف( smooth) : جلد سالم باید صاف، یکرنگ و یک‌نواخت و بدون خطوط و پوستک های نامنظم، برجستگی ها و فرورفتگی، سرخی، لکه و بخار های غیر نارمل  باشد.  ۲. نرم( soft): جلد باید نرم و انعطاف‌پذیر باشد که نشان‌دهنده آن است که خوب آب‌رسانی و تغذیه شده است. ۳. انعطاف‌پذیر ( supple) : جلد انعطاف‌پذیر است و به معنای آن است که می‌تواند بدون پاره شدن یا شکستن به کشش معروض شود یا کشیده شود. ۴. قوی( strong) : جلد سالم قوی و انعطاف‌پذیر است و با توجه به وظیفه محافظتی که دارد وجود را در برابر تنش‌های محیطی ( آسیب های حرارتی، مواد کیمیاوی ، ضربات فیزیکی و تهاجم میکروبها) محافظت می‌کند. ۵. بدون داغ( scar free) : در بهترین حالت، جلد سالم باید بدون زخم یا نشانه‌های دیگر از آسیب یا صدمه قبلی باشد. ۶. تعادل چربی( sebum balanced) : تولید چربی متعادل برای حفظ جلد سالم مهم است، زیرا جلد خشک و چرب هر دو می‌توانند منجر به مشکلاتی شوند. ۷. حساس به