جستجوی این وبلاگ

ویژگی های جلد سالم

 " ویژگی‌های کلیدی جلد سالم که بنام هفت S سلامت جلد skin health 7s مشهور اند، علایمی اند که در جلد دیده میشوند و نشاندهند سلامت کامل جلد می‌باشند این علایم شامل:  


۱. صاف( smooth) : جلد سالم باید صاف، یکرنگ و یک‌نواخت و بدون خطوط و پوستک های نامنظم، برجستگی ها و فرورفتگی، سرخی، لکه و بخار های غیر نارمل  باشد.

 ۲. نرم( soft): جلد باید نرم و انعطاف‌پذیر باشد که نشان‌دهنده آن است که خوب آب‌رسانی و تغذیه شده است.

۳. انعطاف‌پذیر ( supple) : جلد انعطاف‌پذیر است و به معنای آن است که می‌تواند بدون پاره شدن یا شکستن به کشش معروض شود یا کشیده شود.

۴. قوی( strong) : جلد سالم قوی و انعطاف‌پذیر است و با توجه به وظیفه محافظتی که دارد وجود را در برابر تنش‌های محیطی ( آسیب های حرارتی، مواد کیمیاوی ، ضربات فیزیکی و تهاجم میکروبها) محافظت می‌کند.

۵. بدون داغ( scar free) : در بهترین حالت، جلد سالم باید بدون زخم یا نشانه‌های دیگر از آسیب یا صدمه قبلی باشد.

۶. تعادل چربی( sebum balanced) : تولید چربی متعادل برای حفظ جلد سالم مهم است، زیرا جلد خشک و چرب هر دو می‌توانند منجر به مشکلاتی شوند.

۷. حساس به لمس( sensetive) : در نهایت، جلد سالم باید در مقابل تماس و تحریکات دیگر حساس باشد که نشان‌دهنده این است که نهایات عصبی سالم و صحیح عمل می‌کنند

مطالب دلچسب بیشتر