نمایش پست‌ها از مارس ۷, ۲۰۲۳

پست‌ها

جستجوی این وبلاگ

 اسکبیس یا مرض گال یا خارشتک یک مریض جلدی است که در افغانستان بسیار شیوع یافته و ساری می‌باشد که میتواند تمام اعضای یک فامیل را مصاب ساخته و متصف به خارش سراسری بدن است که شبانه بیشتر میگردد. بیشتر در لیلیه ها کمپ های نظامی و افراد دیپورت بوجود آمده و به فامیل های شأن سرایت میکند. برای تداوی ‌‌‌‌‌مرض اسکبیس از لوشن پرمترین PMT استفاده میشود.  اینجا مراحل استفاده از پرمترین جهت درمان اسکبیس ( مرض خارشتک) را گام به گام شرح می‌دهد: گام ۱: قبل از استفاده از پرمترین، حمام بگیرید و جلد خود را به دقت خشک کنید. گام ۲: پس از تکان دادن لوشن پرمترین (PMT)، آن را به طور کامل چرب کنید. گام ۳: یک بوتل لوشن را یکبار به سرتاسر بدن خود، از گردن تا پا، شامل کف پا و بین انگشتان پا و مناطقی که علائم اسکابیس بیشتر دیده می‌شود، چرب کنید. ویدیو های در باره خارشک یا اسکبیس  گام ۴: لوشن را به جلد خود ماساژ دهید و به مناطقی که علائم اسکبیس را مشاهده کرده‌اید، توجه خاصی نمودن بیشتر چرب کنید.  گام ۵: لوشن را به مدت ۸ تا ۱۴ ساعت روی جلد خود بگذارید. بهتر است لوشن را قبل از رفتن به خواب، بر روی جلد خود بمالید و آن