نمایش پست‌ها از ژوئن ۴, ۲۰۲۱

پست‌ها

جستجوی این وبلاگ

فهرست مطالب روش های شفاف سازی جلد در شفاخانه جلدی آروین بهترین روشهای برای شفاف سازی جلد صورت و شفاف سازی و روشن شدن تمام بدن استفاده میگردد. این روش ها قرار زیر اند:   ۱. شفاف سازی جلد با ادویه موضعی:  دوا های موضعی مختلفی وجود دارند که با کم ساختن فعالیت حجرات رنگ ساز سبب شفاف شدن جلد و روشن شدن جلد میگردند. گلوتاتیون، کوژیک اسید، اربوتین، نیاسین اماید، و ویتامین سی ازین گروپ دوا ها هستند که بشکل کریم موجود و سبب شفافیت جلد میگردند.  ۲. شفاف سازی و روشن سازی جلد با هایدراپیل:  درین میتود از ماشینی استفاده میشود که با فشار بلند آب را به جلد وارد نموده و با مکیدن دوباره آب با قوت زیاد سبب دور ساختن حجرات مرده جلد، پاکسازی عمیق جلد و حصول شفافیت جلد میگردند.  ۳. شفاف سازی جلد با میکرو درم ابریشن:  در شفاخانه جلدی آروین برای بازیابی شفافیت جلد و روشن شدن جلد از ماشینی بنام میکرو درم استفاده میگردد که سر آن دارای ذرات کوچک( براده الماس) بوده و با کشیدن آن روی جلد حجرات مرده جلد از سطح جلد جدا گردیده و توسط مکش قوی ماشین از سطح جلد برداشته میشوند.  ۴ لایه برداری کیمیاوی:  درین روش در