نمایش پست‌ها از مارس ۱۹, ۲۰۱۸

پست‌ها

جستجوی این وبلاگ

همه از خاصیت پاک کنندگی آب آگاهیم و میدانیم که استفاده از آب در نظافت و پاکی جلد و داشتن جلد شفاف از اهمیت بسزایی برخوردار است.  اما درین اواخر کوشش شده تا با درنظر داشت خواص شگفت انگیز آب طریق جدید پاکسازی و شفافیت جلد ابداع گردد. این طریقه بنام هایدرپیل hydropeel  مشهور شده و در طبابت جلدی زیبایی استفاده زیادی از آن صورت میگیرد.  درین پروسه از ماشین های مخصوصی استفاده میگردد که به فشار زیاد آب را بالای جلد وارد نموده و همزمان توسط مکش تجهیز شده آب دوباره بطرف ماشین کشیده میشود. آب دوباره با خود حجرات مرده جلد را بیجا نموده و به ماشین رجعت میدهد.  برعلاوه اینکه توسط آب حجرات مرده جلد دور ساخته میشود آب که جهت پاکسازی استفاده میگردد سیروم حاوی مواد آنتی اکسیدانت بوده و در شادابیت جلد میتواند موثر باشد.  هایدرپیل برای تداوی چملکی ظریف روی، چربی جلد و جوانی دانه و  لکه های روی استفاده میگردد.  طی یک دهه گذشته در آمریکا  هشت ملیون نفر تحت درمان با هایدرپیل قرار گرفته و این تداوی را چهارمین پروسیجر محبوب در آن کشور ساخته است.  هایدرپیل سبب چه میگردد؟  ۱