نمایش پست‌ها از فوریهٔ ۱۴, ۲۰۱۸

پست‌ها

جستجوی این وبلاگ

سرخی و سوزش روی که اصطلاح طبی آن Rosacea میباشد.  یکی از مشکلات شایع جلد روی میباشد. این عارضه بیشتر گونه ها یا عارض، بینی و بعضا تمام صورت و حتی چشم ها را مصاب میسازد. سرخی و سوزش روی  مرض بصورت ابتدایی با یک احساس سوزش و سرخی موقتی روی شروع میشود که در هنگام معروض شدن به شعاع آفتاب، هوای گرم، گرفتن نوشیدنی داغ و استرس ایجاد میگردد. اما رفته رفته حالت پیشرفت میکند و سبب سرخی و سوزش دایمی روی میگردد و برعلاوه سرخی و سوزش روی مویرگها در سطح جلد  بمیان می آیند. در واقعات پیشرفته مرض  سبب ایجاد بخار های سرخرنگ و بخار های چرکدار میگردد. نزد مرد ها این عارضه میتواند سبب بزرگ شدن بینی ، زنخ، پیشانی و گوشها گردد.  عامل سرخی و سوزش روی چیست؟   سرخی و سوزش روی عوامل متعدد دارد اما مهمترین عوامل آن قرار زیر میباشند:  ۱. استفاده از کریم های ضد حساسیت در روی بدون مشوره داکتر. مثلا  کریمهایی که به گروه دوایی کورتیکواستروئید ها مربوط میباشند از نظر قدرت تاثیر متفاوت بوده و برای استفاده در روی ضعیفترین آن انتخاب میگردد.  کریمهای مانند؛ کلوبتازول،بتامتازون، ترایمسینولون،