نمایش پست‌ها از ژوئن ۲, ۲۰۱۳

پست‌ها

جستجوی این وبلاگ

اکثر جوانان از کریمهای مختلف روشن کننده به نامهای مختلف استفاده مینمایند موثریت واقعی این کریمها  سوال بر انگیز ,  مصونیت در استفاده آنها وجود ندارد  ازجانب دیگر در کشورهای اسیایی چون افغانستان که اکثر مردم دوست دارند جلد شفاف و روشن داشته باشند و باین منظور از انواع مختلف کریمهای روشن کننده استفاده مینمایند و تقاضا برای خرید این نوع کریمها بسیار زیاد میباشد. کمپنی های مختلفی مواد آرایشی  کریمها مختلفی را به به بازار عرضه مینمایند  که اکثر انها  تاثیرات چندانی ندارند یکتعداد آنها میتواند در شروع تاثیر اندکی داشته ولی در طولانی مدت ب ی تاثیر گردد و عوارض  جانبی آنها اشکار گردد درین مطلب کوشش شده حقایق م ربوط با ی ن کریمهای روشن گردد.  از همین جهت در سال ۲۰۰۶ سازمان غذا و دوای امریکا این کریمها را در کتګوری دواهای که موثر و بی ضرر میباشند شامل نساخت . امروزه در افغانستان کریمهای مختلف  روشن کننده از کشور های مختلف بهر گونه که است قانونی یا غیر قانونی م بشکل قاچاق وارد بازار ها میشود و اکثریت مردم استفاده میکنند و حتی بعضی این کریمها به قدری مشهور شده اند که شاید از هر ده دختر جوان یکی آ