نمایش پست‌ها از مهٔ ۲۲, ۲۰۱۳

پست‌ها

جستجوی این وبلاگ

پیری پروسه پیشرونده هست که در بوجود آمدن آن عوامل ارثی و محیطی رول داشته و پیری یک عمل پروگرام شده است که بصورت مستمر پیشرفت مینماید و نمیتوان از آن جلوگیری نمود اما با درنظر داشت یک سلسله اعمال بصورت روازنه حد اقل میتوان سبب به تعویق انداختن علایم پیری در جلد، عضویکه علایم پیری بیشتر و پیشتر از هر عضو دیگر در آن ظاهر میگردد به تعویق انداخت  اعمالی که میتواند سبب تاخیر در علایم پیری جلد گردد قرار ذیل است: 1.     محفاظت از جلد عمل استفاده روزانه از مرطوب کننده ها و کرم های ضد آفتاب را به عنوان یک مانع بین جلد و عناصر مخرب محیطی میتوان   شناخت. استفاده از کرم های ضد آفتاب قبل از معروض شدن به  نور خورشید کمک می کند تا جلد را به در برابر اشعه ماوراء بنفش محافظت کند. وشعاع آفتاب میتواند عامل مهم پیری جلد باشد  از آنجا که جلد در معرض عوامل خارجی بصورت دوامدار قر ار دارد، رطوبت خود را در طول روز از دست می دهد، که می تواند با استفاده منظم از یک مرطوب کننده خوب آنرا جبران نمود . 2.     لایه برداری دور نمودن حجرات مرده سطح جلد با عمل لایه برداری و یا ماسکهای لایه بردار میتواند انجام شود که سبب ش