نمایش پست‌ها از دسامبر ۲۲, ۲۰۱۲

پست‌ها

جستجوی این وبلاگ

در این اواخر اکثر جوانان به سپورت رو آورده اند و گرم شدن میدانهای رقابتی در عرصه سپورت و استقبال گرم مردم و رسانه ها از قهرمانان سپورت ما که مایه افتخار ما و کشور ما میباشد متاسفانه گاهی جوانان مارا که میخواهند به زودی به اوج شهرت و محبوبیت برسند واداربه عملی بنام دوپینگ مینمایند که هم از نظر اخلاقی ناپسند بوده و هم عوارض جانبی شدید صحی را به دنبال خواهد داشت یکی از موادی که بیشتر به منظور دوپینگ استفاده میگردد استروییدهای انابولیک میباشد درین مطلب کوشش شده تا عوارض شدید جسمی و روانی آنها بیان گردیده تا گامی باشد جهت اگاهی جوانان از عوارض جانبی این مواد و خوداری از استفاده آنها. اکثرآ استروئیدهای آنابولیک به طور غیر قانونی برای افزایش حجم عضلات، کاهش چربی و افزایش عملکرد ورزشی بدن   سوءاستفاده می شوند . استروئیدهای آنابولیک توسط افزایش اثرات آندروژنی تستوسترون در داخل بدن عمل می کنند. استروئیدهای آنابولیک می تواند منجر به عوارض جانبی بالقوه کشنده گردند. استروئیدهای آنابولیک ممکن است اعتیاد آوربوده و ترک آن برای مصرف کنندگان می توانند مشکل باشد. پیشگیری از سوء استفاده