نمایش پست‌ها از اکتبر ۱۱, ۲۰۱۲

پست‌ها

جستجوی این وبلاگ

متاسفانه سه دهه جنگ و مهاجرت میراث های بسیار بدی بجا گذاشت که یکی آنهم رو آوردن عده کثیری از هموطنان ما به مواد مخدره و اعتیاد بود که متاسفانه طبق آمار منتشر شده بیشتر از یک ملیون معتاد در افغانستان زندگی مینماید اگر ما نفوس افغانستان را 30 ملیون تصور کینم از هر 30 نفر هموطن ما یکی آنها به مواد مخدره معتاد میباشد. که متاسفانه بیشتر معتادین مهاجرین عود ت کنندهء اند که در کشور های همسایه معتاد گردیده اند. اما من در ین بحث میخواهم در باره اضرار قلیان یا قیلون که هیچ مزیتی از همان چلم وطنی ما به استثناء شکل ظاهری زیبا و ومفشن ندارد و متاسفانه امروزه با بازگشت مهاجرین ما از کشور ایران بیشتر رواج یافته و افزوده شدن عطرهای میوه یی به آن که گاهی خود مواد کیمیاوی و خطرناکی میباشند و اعلانات تجارتی در رسانه ( قلیون خانه مجهز...) انرا بیشتر مورد پسند جوانان ساخته بپردازم. قیلیان که در انگلیسی  hookah  و در عربی شیشه گفته میشود همان چلمی است که از قدیمها در افغانستان مروج و باین عقیده که عبوردود تنباکو از آب سبب بیضرر شدن آن میگردید بیشتر بان رو میاوردند در حالی که کارشناسان می گویند بیشتر