نمایش پست‌ها از سپتامبر ۲۰, ۲۰۱۲

پست‌ها

جستجوی این وبلاگ

گزش یا نیش حشرات ممکن است منجر به سوزش خفیف، خارش، سرخی و تورم  گردد که  ممکن است در عرض چند دقیقه از بین برود .   با این حال در برخی موارد ممکن است بعد از گزیدن حشرات عوارض خفیف تا شدیدی  بوجود آید که در ین جا بحث میگردد : عوارض شایع عبارتند از: عکس العمل    های آلرژیک یا حساسیتی ، انتانات یا مداخله میکروبهای ثانویه ، انتقال امراض ساری    و غیره می باشد . 1. عکس العمل  های خساسیت به نیش حشرات عکس العمل  های آلرژیک مانند بخار های جلدی، پت ،تورم (آنژیوادم) ممکن است دیده شود. عکس العمل حساسیت شدید و یا شاک آنافیلاکتیک ممکن است به طور بالقوه تهدید کننده حیات باشد  علائم این بیماری شامل مشکلات تنفسی، سقوط سریع فشار خون، شاک، تورم و تنگ شدن طرق تنفسی، تورم صورت، لب ها و گردن و غیره  باشد که بیشتر بعد از گزیدن زنبور بوقوع میپیوندد 2. انتانات ثانویه گزش یا نیش حشرات اغلب خارش دار بوده و تکرار خاراندن ممکن است منجر به خراش جلد و ابتلا به میکروبهای  جلدی گردند. برخی از انتانهای جلدی ممکن است به صورت زخم و آبله باشد که اغلب  پراز چرک میباشد. که به نام زرد زخم