نمایش پست‌ها از مهٔ ۳۱, ۲۰۱۱

پست‌ها

جستجوی این وبلاگ

پت عكس العمل وعايي از جلد میباشد که باظاهر شدن wheals یا سرخی و تورم جلد که با خارش آغاز میگردد همراه میباشد معمولآ سرخرنگ شدن جلد همراه با خارش شدید ، سوزش ، یا احساس سوزنک زدن میباشد. این wheals توسط ادیمای موضعی ایجاد می شود کم شدن تورم وسرخی منطقه مرکزی ممکن است رخ دهد و پت ممکن است بشکل ، حلقوی یا چند حلقه ای دیده شوند گاهی تورم تحت جلدی واقع میگردد که بنام (آنژیوادم) یاد میگردد که ممکن است همراه با پت باشد. آنژیوادم ممکن است دستگاه هاضمه را مصاب ساخته و نواحی تنفسی که منجر به درد شکم ، و مشکلات تنفسی مانند تنگی نفس ، تنفس صدا دار گردد. در واقعات شدید ( آنافیلاکسی ) و کاهش فشار خون نیز ممکن است رخ دهد. طبقه بندی پت بدو شکل تبارز مینماید پت حاد و مزمن پت حاد از چند روز تا چند هفته دوام مییابد، پت های واحد به ندرت بیشتر از 12 ساعت ( گاهی 24 الی 36ساعت) دوام میابد و پت حاد معمولآ قبل از شش هفته بهبود میابد .پت مزمن :دوام پت و / یا آنژیوادم به مدت 6 هفته و یا بیشتر از آن بنام پت مزمن یاد میگردد. پت مزمن عمدتا بزرگسالان را تحت تاثیر قرار می دهد و دو برابر در زنان شایعتر از مردان اس