نمایش پست‌ها از اکتبر ۹, ۲۰۱۰

پست‌ها

جستجوی این وبلاگ

مرداردانه، عفونت جلدی ساری است که معمولا سبب تولید آبله یا زخم و ارچق روی صورت ، گردن ، دستها گردیده ‏و یکی از شایعترن عفونتهای جلدی در کودکان است. ‏ به طور کلی توسط یکی از دو باکتری : استافیلوکوکوس اورئوس و یا گروه استرپتوکوک ایجاد می شود. مرداردانه ‏معمولا کودکانرا در زمان شیرخوارگی و مکتب مصاب میسازد. اگر جلد توسط مشکلات دیگر جلدی مانند اگزما ، ‏پیچک سمی ، و گزش حشرات تحریک شده باشد احتمال ابتلا به مرداردانه را بیشتر میسازد. بهداشت خوب می تواند در جلوگیری از مرداردانه کمک کند ، علائم و نشانه مرداردانه ممکن است در جلد هر جای بدن دیده شود ، اما معمولا در اطراف بینی و دهان ، دست ها ، ساعد در ‏کودکان بوجود مییاید. انواع دو نوع مرداردانه: مرداردانه بولوس (آبله های بزرگ) و مرداردانه غیر بولوس ( ‏‎ crusted‏ یا ارچق دار). شکل ‏غیر بولوس یا ‏crusted‏ بیشتر رایج است. این کار معمولا توسط استافیلوکوکوس اورئوس باعث میشود ، اما همچنین ‏می تواند که عفونت با گروه استرپتوکوک ایجا د می شود. شکل غیر بولوس با آبله های کوچک شروع می شود. این ‏آبله های در نهایت پاره شده و زخم های . به تدریج ، قهوهای مایل