نمایش پست‌ها از مارس ۱۱, ۲۰۲۳

پست‌ها

جستجوی این وبلاگ

 آیا با مشکلاتی مانند چملکی ظریف روی و تورم و تیرگی زیر چشم مواجه هستید؟ آیا از استفاده از کریم ها و سیروم های گران قیمت خسته شده اید که نتایج مطلوبی ارائه نمی دهند؟  در این صورت، کاربوکسی تراپی (carboxy therapy) ممکن است راه حلی باشد که به دنبال آن بودید. کاربوکسی تراپی ، یا تزریق کاربن دای اکسید، یک درمان زیبایی غیرتهاجمی است که شامل تزریق گاز کربن دی اکسید زیر سطح جلد می باشد. گاز کربن دی اکسید به افزایش جریان خون و اکسیجن رسانی به منطقه درمان شده کمک می کند که رشد حجرات جدید جلد و تولید کلاژن را تحریک کند. این کمک می کند تا ظاهر خطوط ریز، تورم زیر چشم و تیرگی زیر چشم بهبود پیدا کرده و جلدی صاف و جوانی به شما بدهد. یکی از مزایای اصلی کاربوکسی تراپی این است که یک گزینه درمانی مصون و طبیعی است. کربن دی اکسید یک گاز طبیعی در بدن ماست و تزریق آن با استفاده از سوزن های فوق العاده نازک، این روش را یک روش کمتر تهاجمی با کمترین زمان نقاحت بسازد. در ضمن، این درمان برای هر نوع جلد قابل استفاده است و با هیچ عوارض جدی ارتباطی ندارد.