نمایش پست‌ها از مهٔ ۸, ۲۰۲۲

پست‌ها

جستجوی این وبلاگ

چرا جلد تان از طرف شب خارش می‌ کند چه عوامل سبب خارش شبانه جلد میگردد در ویدیو ببینید!    اسکبیس یک مرض پرازیتی معمول جلدی بودی که توسط پارازیت sarcoptes scabies  بوجود میآید.  سرایت  این  مرض از یک شخص به شخص دیگر معمولا توسط تماس مستقیم جلد صورت میگیرد. حالاتی که سبب تماس جلد میگردد مانند تماس والدین با اطفال، تماس جنسی،  زندگی در مکانهایی عمومی ( لیله ها، قطعات نظامی، مدارس)  وقوعات مرض را بیشتر میسازد.    اگرچه اسکبیس سبب انتقال امراض پتوجن نمیگردد اما خارش شدید  سبب تخریش جلد گردیده و  یک عامل خطر ابتلا به امراض باکتریایی ثانوی جلدی میباشد.  در حدود 300  ملیون نفر در دنیا مصاب اسکبیس بوده و سالانه یکی از مشکلات عمده صحت عامه را تشکیل میدهد.  پتوجنیزس Sarcopet scabies یک پارازیت مطلق انسانها بوده و تمام سیکل حیاتی ۳۹ روزه  خود را در اپیدرم طی مینماید.  در اپیدرم القاح جنس مونث صورت گرفته و جنس مونث در طبقه اپیدرم نفوذ نموده و تونل های کوچکی را میسازد که بنام burrow  یاد میگردد در burrow  جنس مونث در حدو ۶۰ تا ۹۰ عدد تخم گذاری نموده بارو ها دارای تخم اسکبیس و  مواد غایطه یا cybala