نمایش پست‌ها از اکتبر ۸, ۲۰۲۱

پست‌ها

جستجوی این وبلاگ

  از پیس و مریض پیس نترسید! چرا؟ 1️⃣پیس یک مریضی ساری نیست با تماس از یک شخص به شخص دیگر انتقال نمیکند. 2️⃣پیس یک‌ مریضی بی خطر است که در اثر تخریب حجرات رنگساز جلد بوجود می آید و غیر از تغییر رنگ جلد مشکل دیگری ایجاد نمیکند.‌ 3️⃣ترس و تشویش سبب بیشتر شدن سفیدی جلد و وسعت کسب نمودن لکه های سفید میگردد. 4️⃣پیس خصوصا در صورتیکه نواحی کوچک از بدن را درگیر نکرده باشد قابل تداوی بوده و با تداوی بهبود میآبد. 5️⃣ تنها ما مصاب پیس نیستید ۲٪ مردم جهان مصاب پیس هستند و زندگی عادی دارند. اگر‌شما مصاب پیس هستید: ① تشویش نکنید. ② از زخمی شدن و جراحات جلدی جلوگیری کنید. خواب کافی داشته باشید . ③ غذای متوازن صرف کنید. ④ ورزش کنید ورزش در کاهش استرس تنظیم سیستم معافیتی رول داشته و از پیشرفت مرض تان جلوگیری کنید. ⑤ مرض پیس بیشتر یک استگما است و در بسیاری کشور های غربی بنابر بر ضرر بودن مرض آنرا تداوی نمینمایند. و به مریض توصیه میشود که باین حالت خود را تطابق داده و عادی فکر کنند. ⑥ هنرمند مشهور آمریکایی مایکل جکسون مصاب مریضی پیس بود و یکی از مشهور ترین مادلهای زن کانادایی مصاب پیس است و