نمایش پست‌ها از مهٔ ۷, ۲۰۲۱

پست‌ها

جستجوی این وبلاگ

فهرست مطالب  آکنه ولگاریس یا بخار های جوانی چیست؟   آکنه یا جوانی دانه  نوعی نوعی بیماری جلدی است که نوجوانان را بیشتر از بزرگسالان و کودکان تحت تأثیر قرار می دهد ، اگرچه ممکن است آکنه از نوجوانی شروع شود اما در بزرگسالی هم ممکن ادامه داشته باشد یا حتی بعد از سن بلوغ شروع شود.  از علائم برجسته جوانی دانه وجود  بخار های غیر التهابی (کومدون های باز و بسته) یا دانه های سر سیاه و سر سفید  و بخار های التهابی (بخار های سرخ رنگ یا پپول، بخار های چرکی یا پستول و بخار های بزرگ یا ندول) به همراه تغییرات سطح جلد یا داغ و لکه بخار است.    ‏شناخت تأثیرات روانی - اجتماعی   ‏آکنه بر کیفیت زندگی مریضان تاثیر داشته که از جمله کاهش‌اعتماد به نفس ، افسردگی و اضطراب بیشتر از همه‌دیده میشود.  ‏عوارض جانبی دوا های موضعی جوانی دانه چیست؟   ‏۱. سرخی و خشکی جلد:  یکی‌از عوامل مهمی‌ که سبب میگردد اشخاص مصاب به جوانی دانه دوای خود را قطع کنند ایجاد سرخی، خشکی و پوستک شدن جلد بعد از شروع تداوی است. علت این عارضه استفاده دواهای موضعی به مقدار زیاد میباشد.  راه حل  اگر شما بعد از شروع تداوی جوانی دانه متوجه عو