نمایش پست‌ها از ژوئن ۲۶, ۲۰۲۰

پست‌ها

جستجوی این وبلاگ

ویتامین بی  ۱۲  که بنام کوبالامین هم یاد میشود یک ویتامین منحل در آب است رول ارزشمند را در سیستم عصبی و خونساز داشته و دارای تاثیرات مغلق جلدی میباشد . فقدان و یا افزایش سویه است ویتامین در بدن طیف وسیع از امراض جلدی را ببار میاورد.      عوارض جانبی   جلدی که با تداوی با ویتامین بی  ۱۲ با دوز بلند  ایجاد میگردد شامل جوانی دانه    سرخی و سوزش روی و حساسیت های شدید حتی شاک میباشد . تاثیر سایر غذا ها بالای جلد   مشکلات عمده یی که از سبب فقدان ویتامین بی  ۱۲  ایجاد میگردد عبارت است از تیره شدن رنگ شدن جلد میباشد که این تیره شدن جلد در سرتاسر بدن بوده ولی بیشتر در نواحی چین دار و قبضه مانند جلو آرنج و عقب زانو  کف دست و پا و جوف فم میباشد. همچنان در نواحی جلد که به فشار مواجه میشوند مانند زانو، آرنج و نهایت انگشتان بوجود میآید. تغیرات مو شامل سفید شدن مو و تغیرات ناخن شامل ایجاد خطوط سیاه رنگ طولانی در ناخن ها میباشد که این تغیرات با تداوی با ویتامین بی  ۱۲  طی چندین ماه بهبود میابد. معلومات در باره جوانی دانه معلومات در باره ریزش مو و تداوی آن        تظاهرات جوف دهن که در اثر فقدان ویتامین