نمایش پست‌ها از ژوئن ۱۷, ۲۰۲۰

پست‌ها

جستجوی این وبلاگ

     ماسک یکی از وسایل بسیار مهم پیشگیری از مصابیت به ویروس کرونا و سایر انواع ویروس ها  میباشد. ماسکها از زمان شیوع ویروس کرونا SARS-CoV2 استفاده وسیع پیدا کرد و در ابتدا استفاده از آن برای اهل طب هنگام وظیفه، مریضان طرق تنفسی و اشخاصی که از مریضان کوید ۱۹ مراقبت میکردند اجباری بود. بعدا استفاده از ماسک در جاهاییکه فاصله اجتماعی مراعات شده نمیتواند برای عموم مردم اجباری ساخته شد.   ‏اما استفاده طولانی مدت ماسک چه مشکلاتی دارد که به تشریح آن میپردازیم. ● ‏ تخریش و قرحات جلدی  ‏ فشار ، اصطکاک و تخریش جلد توسط ماسک در ابتدا سرخی در محلی که بیشترین فشار را متحمل میشود( بینی و گونه ) ایجاد می نموده، استفاده طولانتیر سبب ایجاد قرحات جلدی از نوع pressure ulcer می گردد. که متاسفانه بعد از بهبودی سبب ایجاد لکه های تیره جلد post inflammatory hyperpigmentation  میگردد که میتواند به آهستگی و طی ماه ها از بین برود.          قرحات ایجاد شده راه دخول ویروسها و باکتری را باز نموده و بشکل باب دخول انتان عمل میکند که میتواند سبب انتانات جلدی و سیستمیک گردد.   ‏ راحل حل:   ‏○ ‏استفاده از ماسک های که بند
  بسیاری از دوستان علاقه دارند تا موهایشان بعد از کاشت بزودی رشد نموده و حجم دلخواه موهای شانرا بدست بیاورند . اما آیا میدانید؟  پیاز مو با موها بعد از کشت کدام حالات را سپری می نمایند تا موها دوباره رشد نموده و به حجم واقعی خود برسند؟     مو ها بعد از کشت در ماه اول رشد میکند و بعد از آن ریزش موها شروع می شود.  یک و نیم تا دو ماه تمام موهای کاشته شده می ریزد. چون پیاز مو ها باید یک دوره استراحت را سپری کنند. که بعد از رشد مو ها دوباره شروع شده و شش تا نه ما حجم واقعی موها قابل مشاهده میباشند.     ‏ اگر ما مراحل کاشت مو را مد نظر بگیریم مریضان کاشت مو تا یکسال نتایج اعظمی کاشت موی خود را  مشاهده خواهند نمود . معمولاً ما مراحل کاشت مو را به چهار  مرحله تقسیم کنیم که  که هر مرحله آن سه ماه را در بر می گیرد مرحله مرحله اول:  مرحله اول که سه ماه را در برمی‌گیرد  موها ابتدا رشد می کند ولی رشد آنها موقتی است و بعد از ماه اول مو ها شروع به ریزش دوباره می نموده و تا ختم ماه سوم اکثریت مو ها میریزند. چون پیاز های مو بعد از کاشت یک مرحله استراحت موقتی را سپری میکنند.     ‏مرحله دوم:  مرحله شروع