نمایش پست‌ها از نوامبر ۲۲, ۲۰۱۹

پست‌ها

جستجوی این وبلاگ

 جوانی دانه یک‌ مرض مزمن است که سالها دوام میاورد تداوی جوانی دانه هم وقت گیر است اما خوشبختانه روش های وجود دارد که میتواند جوانی دانه شما را سریعتر خوب کند. در صورتیکه شما نیاز دارید جوانی دانه تان به سرعت خوب شود و جلد شما عاری از بخار های جوانی دانه گردد برای شما پیشنهاد میگردد از یکی از روش های زیر استفاده کنید.  1️⃣بوتاکس برای تداوی جوانی دانه: بوتاکس یکی از روش های خوب و مطمئن تداوی جوانی دانه است که به سرعت طی یک تا دو هفته جوانی دانه تانرا کنترول میکند‌. برای کنترول جوانی دانه شما نیاز دارید بعد از ختم تاثیرات بوتاکس از دوا های تعقیبی که شامل یک فیسواش و یک ژل است بصورت منظم و دوامدار استفاده کنید تا جوانی دانه شما کنترول باشد‌ و در صورت نیاز شما میتوانید هر ۴ تا شش ماه یکبار از این پیچکاری استفاده کنید‌. این پیچکاری باید توسط متخصص جلدی که در تزریق بوتاکس تجربه کافی داشته باشد استفاده گردد. تداوی جوانی دانه توسط بوتاکس در شفاخانه جلدی آروین بصورت تخصصی توسط متخصصین این مرکز صورت میگیرد.  2️⃣ میکرودرم ابریشن: نیز در تداوی جوانی خفیف تا متوسط میتواند استفاده گ