نمایش پست‌ها از اوت ۱۶, ۲۰۱۹

پست‌ها

جستجوی این وبلاگ

بخار های چرکی  و خارش دار سر یا scalp folliculitus است یکی از مشکلات شایع جلد سر میباشد.  این مشکل بیشتر در کسانی که جلد چرب دارند دیده میشود. و در حقیقت یک حالت التهابی و میکروبی پیاز های موی میباشد که در اثر تهاجم میکروبها و فنگس ها به پیاز موی بوجود می آید بیشترین میکروبها که سبب این مشکل میگردد عبارت اند از staph. Aureus و staph. Epidermidis  میباشند اما انتانات فنگسی هم میتوانند سبب این مرض گردند.  این مشکل بیشتر نزد اشخاصی که جلد چرب دارند دیده میشود. معمولا موی این اشخاص بعد از یک تا دو روز از شستن چرب میگردد. پوست سر خارش داشته بر علاوه از بخار های کوچک سرخرنگ که بعدا چرکی میشود شاکی میباشند. در حالات خفیف درد موجود نبوده اما در حالات شدید بر علاوه درد میتواند تب نیز ایجاد گردد.  در صورتیکه میکروبها سبب التهاب قسمت سطحی پیاز مو شده باشند معمولا پیاز مو سالم باقیمانده و مو ها دوباره رشد میکنند. اما در حالاتی که قسمت های عمیق پیاز مو مصاب شده باشد سبب تخریب پیاز مو گردیده و پیاز های موی مصاب قابلیت رشد مو را بصورت دایمی از دست میدهند.  این بیماری به شکل مزمن و دوا