نمایش پست‌ها از ژانویهٔ ۴, ۲۰۱۹

پست‌ها

جستجوی این وبلاگ

لکه های کنجتک که بنام  مگسگ یا نسکک معروف است یکی از امراض شایع جلدی تعبیر رنگ نزد کسانی که جلد روشن دارند میباشد.    این لکه ها اکثرا نزد اشخاصی که دارای جلد روشن، موهای خرمایی با چشمان آبی دارند بیشتر به وجود میاید اما اکثر کسانی که جلد روشن دارند مساعد به این مرض می باشند.  نزد این اشخاص در اثر معروص شدن به شعاع  آفتاب حجرات رنگساز جلد فعال گردیده و رنگ بیشتر تولید می نمایند. تولید رنگ جلد یا ملانین بیشتر سبب میگردد تا لکه های قهوه ای در نواحی از جلد که به شعاع آفتاب معروض شده است به وجود آید.   ‏ این لکه ها بیشتر در وجه یا روی و یا پشت دست‌ها بوجود می آید. اما میتواند در ناحیه از بدن که شعاع آفتاب بیشتر مواجه گردند بوجود آیند.   لکه ها معمولا در سنین ۶ تا ۸ سالگی شروع شده و به مرور زمان شدت و تعداد آن بیشتر می گردد. معمولا لکه کوچک بوده و یک تا پنج میلیمتر اندازه میداشته باشند.    ‏ معمولا این لکه ها در موسم بهار و تابستان که شعاع ماورای بنفش آفتاب بیشتر میباشد شدید تر گردیده و در موسم خزان زمستان که شعاع ماورای بنفش کمتر می گردند روشنتر می گردند.   ‏#وقایه