نمایش پست‌ها از دسامبر ۲۹, ۲۰۱۸

پست‌ها

جستجوی این وبلاگ

بخار های جوانی دانه به دو نوع میباشند بخار های   التهابی و بخار های غیر التهابی. بخار های التهابی به شکل دانه های سرخ رنگ، دانه های پر چرک و بخار های بزرگ که  به نام سیست یاد میگردند دیده میشود. اما بخار های غیر التهابی بخار های کوچک اند که بنام کومیدون یاد می‌شوند. کومیدون ها نیز به دو نوع اند؛ کومیدون های باز و بسته.  کومیدون های باز و بشکل  بخار های سیاه رنگ دید میشوند که به مرور زمان بوجود آمده و برطرف می گردند و اکثرا نقاط سیاه رنگ که بالای بینی  اشخاصی که جلد چرب دارند دیده می‌شود از این نوع بخار ها می باشند. اما کومیدون های بسته بشکل بخار های کوچک زیر پوستی یا زیر جلدی سفید رنگ دیده می‌شوند که به صورت همیشگی موجود بوده و معمولا با تداوی دوایی از بین نمی روند.  کومیدون های بسته در اثر بسته شدن دهنه پیاز مو( راهی که چربی جلد از آن خارج میگردد) و محصور ماندن چربی در بین پیاز مو بوجود می آیند. چربی تولید شده در غده چربی به پیاز مو راه یافته و در آنجا باقی میماند.  برای تداوی کومیدون های بسته معمولا از کومیدون اکسترکشن استفاده می ‌کنند  که آله کوچکی است که توسط آن بخا