نمایش پست‌ها از ژوئیهٔ ۸, ۲۰۱۸

پست‌ها

جستجوی این وبلاگ

متخصصین جراحی پلاستیک و  زیبایی آروین عملیات گوناگون جلدی زیبایی را درین شفاخانه ارایه نموده و همیشه سعی نموده اند تا مشکلات زیبایی را که شما ناپسند میدانید تداوی نموده تا برای شما اعتماد به نفس، آرامش و صورت زیبا به ارمغان بیاورند.    برعلاوه مشکلات زیبایی مشکلات جلدی، امراض جلدی که نیاز به تداوی داشته باشند مانند؛ سرطانهای جلدی گرانولوماها زخهای جلدی مشکلات ناخن ، سوء اشکال ولادی و کسبی، داغهای  جوانی دانه و سالدانه،   عواقب سوختگی. نیز قابل تداوی میباشند.  کدام مشکلات  زیبایی درین جا قابل درمان اند؟  ✅ افتادگی و تورم پلک ها ✅ ترمیم و اصلاح سوء شکل بینی ( کوچک نمودن بینی ، بلند نمودن بینی اصلاح بینی منقار مانند و مناخر بزرگ بینی)  ✅ اصلاح سوء اشکال گوش( گوشهای پکه یی) ✅  کوچک و بزرگ نمودن دهن و لبها  ✅تداوی لب چاک و کام چاک  ✅تداوی جاهای سوختگی  ✅ تداوی کانتراکچر ها یا شخی های مفاصل بعد از سوختگی  ✅تداوی افتادگی جلد و یا فیس لفت جراحی تداوی جراحی امراض جلدی: ✅ تداوی سرطانهای جلدی  ✅تداوی زخهای جلدی و سایر مشکلات جلدی که با تداوی دوایی بهبود نیا