نمایش پست‌ها از فوریهٔ ۹, ۲۰۱۸

پست‌ها

جستجوی این وبلاگ

شفاخانه جلدی زیبایی آروین یکی از شفاخانه های مجهز جلدی زیبایی در افغانستان میباشد که کوشش نموده از بدو تاسس با بکار گیری بهترین  وسایل مدرن و دانش مسلکی در خدمات هموطنان عزیز قرارداشته و به عرضه خدمت استندرد بپردازد.  وسایل این شفاخانه از کمپنی های مشهور جلدی زیبایی تهیه شده و یکی از افتخارات ما استفاده این وسایل توسط متخصصین جلدی زیبایی میبشد که درین بخش ها آموزش دیده اند و دارای تحصیلات عالی در داخل و خارج از افغانستان میباشند.  متخصصین شفاخانه جلدی زیبایی آروین همیشه جهت بلند بردن سویه علمی شان و عرضه خدمت صحی مطابق به پیشرفت های روز دنیا همه ساله در کنفرانس های مهم جلدی زیبایی اشتراک نموده و تداوی جلدی زیبایی درین شفاخانه همسان با بهترین مراکز عمده جلدی زیبایی در منطقه میباشد.  شفاخانه جلدی زیبایی آروین دارای بخش های زیر میباشد: ۱. تشخیص و تداوی امراض جلدی ۲. بخش جلدی زیبایی  ۳. بخش جراحی زیبایی ۴. لابراتوار مجهز  ۵. دواخانه  خدمات شفاخانه جلدی زیبایی آروین: خدمات استثنایی این شفاخانه شامل موارد زیر میباشد: ۱. تداوی امرض جلدی ۲. جو