نمایش پست‌ها از دسامبر ۱۰, ۲۰۱۴

پست‌ها

جستجوی این وبلاگ

لیزر یک نوع نورتقویه شده شده و پرانرژی است( light amplification by emission of radiation ) که به طول موجهای خاصی توسط ماشین های خاصی تولید میگردد طوری که این نور توسط ساختمنهای خاصی در جلد جذب گردیده و سبب تغیرات کیمیاوی و حرارتی در انساج خاص گردیده وبالاخره سبب تخریب آنها میگرددکه دراین جریان آ؟سیب به انساج مجاور ناچیز بوده و یا اصلآ موجود نمیباشد. کاربرد لیزر طبابت پیشینه  ۴۰  ساله دارد که در آن زمانها ازارگون و  co2    لیزر استفاده بعمل میایمدولی فعلآ و دستگاههای جدیدتر که مؤثریت آن بیشتر و عوارض جانبی آن کمتر میباشد بمیان آمده است که جایگاه ویژه و وسیعی در درمان بیماری‌ها، پیدا کرده است. از آنجایی که در لیزر یک طول موج خاص استتفاده بعمل مییاید، فقط باعث داغ شدن و تخریب ساختمان‌های خاصی می‌شود. در حالی که افزایش حرارت در ساختمان‌های مجاور که حساس نیستند زیاد قابل توجه نیست. لذا با انتخاب لیزر مناسب و با دانستن ویژگی‌های نسجی می‌توان ضایعه مورد نظر را تخریب کرد در حالی که کمترین صدمه ممکن به ساختمان‌های مجاور آن وارد شود. ● کاربرد لیزر در امراض جلدی و زیبایی
مزوتراپی یکی از طریقه های تداوی جلدی زیبایی کهن درین اواخر طرق داران زیادی دارد و درین طریقه میتوان مواد مهم چون ویتامین ها، هورمونها، منرالها و مواد گیاهی که در شفافیت و سلامت و شادابی جلد سهم دارند با استفاده از ماشین میزوگن ، سرنج و یا میکرونیدلینگ و همچنان استفاده از ماشین مزوتراپی بدون سوزن به طبقاب عمیق وجلد زرق نموده و سبب میگردد تا لکه های جلدی زایل و جلد ظاهر جوانتر را اختیار نماید.