نمایش پست‌ها از فوریهٔ ۷, ۲۰۱۴

پست‌ها

جستجوی این وبلاگ

  تشخیص و تداوی امراض جلدی مشاورت در باره بهداشت جلد ، مو و ناخن تداوی داغ یا سکار جوانی دانه , لکه های صورت و سایر امرض جلدی با بهترین امکانات و وسایل طبی معاصر و میتود های جدید تداوی. لیزر درمانی 1)    موهای اضافی صورت و بدن 2)    تداوی خالهای جلدی و خالهای سوزنی (خالکوبی) 3)   برداشتن  زخهای جلدی و میخک 4)    سرخی و سوزش روی 5)    جوانسازی جلد ( رفع چین و چروک ظریف صورت ، لکه های پیری و افتادگی جلد) 6)    نسکک ویا کنجتک روی 7)    داغ یا سکار جوانی دانه 8)    امراض قبل از سرطانی جلد 9)    جوانی دانه  و داغ و سکار آن 10)    لکه های صورت 11)    جوانسازی جلد زرق بوتاکس جهت جوانسازی جلد و ازبین بردن چین و چروک صورت زرق فیلر یا پر کننده های جلدی جهت جوانسازی جلد و ازبین بردن چین و چروک صورت فیس لفت غیر جراحی  جهت جوانسازی جلد و ازبین بردن چین و چروک صورت  مزو ترا‍پي 1)   جوانی دانه و داغ یا سکار آن 2)   لکه های جلدی و چین و چروک ظریف صورت 3)   تداوی ریزش مو لایه برداری 1)    جوانسازی صورت 2)    لکه های صورت 3