نمایش پست‌ها از ژانویهٔ ۲, ۲۰۱۴

پست‌ها

جستجوی این وبلاگ

زیبایی خودتان با خون خود تان    پی آر ‍پی یکی از طریقه ای جدید باز یا بی سلامت جلد و مو   PRP  پی ار پی می‌باشد   PRP   مخفف platelate rich plasma    بوده  که معنی آن پلازمای غنی از صفیحات دمویه میباشد   صفیحات دمویه  چیست ؟ صفیحات دمویه :   Plackets) )  اجسام کروی یا بیضوی کوچکی به قطر ۴ - ۲ میکرون هستند که از قطعه قطعه شدن سیتوپلاسم حجرات بزرگی به نام مگا کاریوسیت (Mega karyocytes) در مغز استخوان حاصل می‌شود، فاقد هسته‌اند. با وجود آن در پستانداران حجرات  هسته داری به نام ترومبوسیت معادل صفیحات دمویه  می‌باشد. صفیحات دمویه  را ترومبوسیت نیز می‌نامند. تعداد صفیحات دمویه  ۴۰۰ - ۲۰۰ هزار در هر میکرولیتر خون می‌باشد. و عمر آنها ۱۱ - ۸ روز می‌باشد . وظیفه صفیحات دمویه چیست؟ کار اصلی صفیحات دمویه  جلوگیری از خونریزی است. که این عمل با چسبیدن صفیحات دمویه  به همدیگر و محل آسیب دیده رگ و ترشح مواد دخیل در انعقاد انجام می‌گیرد همچنان صفیحات دمویه  در رشد و تکامل، ایجاد یا از بین بردن سلول های سرطانی و فاکتور رشدی مشتق از صفیحات دمویه   PDGF نیز مشارکت دارند. صفیحات دمویه دارای مقادیر بالای