نمایش پست‌ها از ژوئن ۲۹, ۲۰۱۳

پست‌ها

جستجوی این وبلاگ

جلد چرب مشکل بسیار بیشتری نسبت به بسیاری از انواع دیگر جلد ها دارد آنها بیشتر مساعد به مصاب شدن به جوانی دانه  و منافذ باز یا مسامات جلد میباشند. د رجلد های چرب بیشتر دانه ها سر سیاه دانه های سر سفید و بخارهای چرکین و بالاخره داغ و یا سکار دانه ها بجا میمانید که برای کسانی که جلد چرب دارند سبب مشکلات زیبایی و روانی میتواند گردد. همچنان جلد چرب سبب جذب گرد و خاک و  هوای آلوده به سطح جلد گردیده . جلد را مساعد به آسیبهای فزیکی و کیمیاوی مینمایند. بناء جلد چرب ایجاب مراقبت جدی و لازم را نموده تا بتوان چربی جلد را کاهش داده و واز مشکلاتی که چربی بیش از حد جلد ایجاد میکند در امان باشیم.     1.       پاک کردن جلد:  یکی از مهم ترین نکته برای مراقبت جلد چرب پاک کردن آن است . با این حال، شما باید در مورد انتخاب مواد شوینده صورت( صابون و یا فیس واش ) دقیق  باشید. اما باید متوجه باشید که شستشوی  بیش از حد و شستن صورت با مواد شوینده بسیار قوی میتواند سبب زایل شدن رطوبت جلد نیز گردیده و برای جلد شما مضر باشد و در نهایت سبب تحریک غدوات چربی ساز گردیده و جلد شما بیشتر چرب گردد . درصورتیکه جلد شما با پ